Na pomníku Antona Bernoláka zmizli písmená, necháme to tak?

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/11362-na-pomniku-antona-bernolaka-zmizli-pismena-nechame-to-tak/na-pomniku-antona-bernolaka-zmizli-pismena-nechame-to-tak/

Na pomníku Antona Bernoláka už niekoľko dní chýbajú tri písmená v nápise „Slováci píšte po slovensky“, kamenná tabuľa na schodoch pomníka je uvoľnená, nesvieti jedno osvetlenie.

Aktuálne vyzerá pomník takto. Foto: jkr


Toľko k súčasnému nálezu. Pôvodný text bol na pomníku, podľa návrhu autora pomníka Jána Koniareka, plytko vytesaný a písmená boli pokryté zlatou fóliou. V priebehu rokov sa pozlátenie stratilo a písmo bolo nečitateľné.

 

Na základe môjho podnetu, niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, mesto Trnava objednalo u akademického sochára Josepha Jurču bronzové písmená v tvare a veľkosti pôvodného písma, ktoré boli osadené.


Nedoriešené je aj bezprostredné okolie pomníka. Pôvodne bola pred pomníkom biela kamenná drť s nevýhodou prerastania buriny. Neskôr bol priestor vydláždený. Zrejme je to úloha pre architektov.


BOHUMIL CHMELÍK

prispievatelia | 27.9.2013 | Trnavskými očami | https://www.trnavskyhlas.sk