BLOG: Julo by k téme Soumah povedal: Šľak ma ide trafiť!

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/11438-blog-julo-by-k-teme-soumah-povedal-slak-ma-ide-trafit/blog-julo-by-k-teme-soumah-povedal-slak-ma-ide-trafit/

Šľak ma ide trafiť z takýchto rozhodnutí.

Foto: Juraj Cisár


Každý z nás má v sebe elementárny pocit spravodlivosti. Získame ho už v detstve a riadime sa ním každodenne.

 

Je to náš vnútorný kompas, ktorým ciachujeme ľudí a situácie okolo nás. A ten nám neomylne hovorí: "Ten kto incident vyprovokoval, nesie na ňom väčší podiel viny, ako ten čo sa vyprovokovať nechal."

 

Už ako deti, keď nás učiteľka prichytila pri chlapčenskej šarvátke, tak sme všetci rad za radom tvrdili: „Ale to on začááál!“ a dožadovali sme sa väčšieho trestu pre iniciátora.

 

Niežeby by bol ten druhý bez viny, ale predsa len, máme to v tak sebe zakódované, že ak by neprovokoval, k ničomu by nedošlo.


Preto ma ide poraziť z rozhodnutia Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu.

 

Provokatér Soumah, ktorý po svojom príchode na ihrisko za päť minút stihol žltú aj červenú kartu, a treba povedať, že úplne oprávnene, po svojom vylúčení, ešte päť minút šaškoval na ihrisku a šponoval nervy publika aj keď už bolo „vymaľované“, vyfackal kapitána protivníka, rozkopal dvere na šatni a opľul upratovačku.


Tak ten dostal finančný trest 2500 Eur A klub, ktorý „nezabezpečil dostatočnú organizáciu podujatia“, pretože diváci, ktorých hlupák vyprovokoval, vhodili do ihriska niekoľko pív, tak ten vyfasoval pokutu 3500 eur.

 

No, ľudia moji, a kde je ten pocit spravodlivosti teraz?


Dôsledkom rozporu medzi prirodzenou (vnútornou) spravodlivosťou a skutočným rozhodnutím je strata dôvery a najmä strata autority osoby alebo organizácie, ktorá takéto vnútorne nespravodlivé rozhodnutie urobila.

 

Človek si potom zvyčajne povie buď: a) niekto niekoho podmazal alebo b) skľavené SFZ.
 

MARIÁN GALBAVÝ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Autor článku je advokát. Venuje sa predovšetkým situáciám, ktoré sa vyskytujú v živote bežného človeka - spotrebiteľské právo, rodinné, pracovné, dedičské právo, príprava zmlúv a právnych dokumentov.


Taktiež sa zaoberá trestným právom. Zároveň je správcom konkurznej podstaty a spoločníkom v jednej z najväčších konkurzných spoločností.


Predsedá občianskemu združeniu Bíli Andeli a Asociácii fanúšikov Slovenska. Založil združenie na ochranu spotrebiteľov Helpathand a vykonáva funkciu jeho predsedu.


V združení Futbalové nádeje Miroslava Karhana vykonáva funkciu kontrolóra.


Kontakt: 0949 765432, marian.galbavy@mgpartners.sk, www.mgpartners.sk

prispievatelia | 4.10.2013 | Marián Galbavý | https://www.trnavskyhlas.sk