Britská metóda výúčby angličtiny Wattsenglish začína aj v Trnave

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/13110-britska-metoda-vyucby-anglictiny-wattsenglish-zacina-aj-v-trnave/britska-metoda-vyucby-anglictiny-wattsenglish-zacina-aj-v-trnave/

Výučba angličtiny je vhodná aj pre tých najmenších. Výučba angličtiny nie je učením, ale zábavou. Dôležitý však nie je iba skorý začiatok ale hlavne kvalita výučby a jej primeranosť veku dieťaťa.


Na základe najnovších lingvistických a psychologických výskumov sú deti v predškolskom a mladšom školskom veku priam „naprogramované“ učiť sa reč.

 

Vnímajú melódiu, zvuk a keď sa im páči, zapamätajú si ho. Nerozlišujú, či je to slovenčina alebo angličtina.


"Metóda Wattsenglish je britský koncept zameraný na výučby detí od 3-11 rokov s native speakrami. V Čechách sa ním učí vyše 8 tisíc detí, v Bratislave a Košiciach už takmer tisíc detí," povedala Silvia Holéczyová z jazykovej školy Your Choice.


Metóda Wattsenglish sprostredkúva dieťaťu zážitok, učí dieťa po anglicky prirodzene a nenútene. Vychádza z poznatkov, že dieťa sa prirodzene učí jazyk v prirodzenom bilingválnom prostredí, čiže so školenými lektormi, ktorí rozprávajú iba po anglicky.


Wattsenglish je dlhodobý koncept. Jeho súčasťou sú hry, pohyb na hodine, rozvoj predstavivosti, aktivácia všetkých zmyslov a striedanie aktivít.
 

Metóda Wattsenglish vychádza zo zážitkovej formy, ktorá podporuje u detí zvedavosť, z gestikulácie, mimiky a imitácie hlasov lektora, cez rozprávky, rýmovačky, hádanky a nové zvuky.


Wattsenglish do Trnavy prináša jazyková škola Your Choice. Deti sa s touto metódou zoznámia už počas leta na našich letných táboroch.
 

Viac info na www.YourChoice.sk

 

reklamný článok

prispievatelia | 1.5.2014 | Angličtina na minútku | https://www.trnavskyhlas.sk