Ako naučiť deti angličtinu? Začnite zábavnými aktivitami

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 1.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/15583-ako-naucit-deti-anglictinu-zacnite-zabavnymi-aktivitami/ako-naucit-deti-anglictinu-zacnite-zabavnymi-aktivitami.htm

V trnavskej jazykovej škole Your Choice vedia angličtinu naučiť aj najmenšie deti. Prostredníctvom osvedčenej metódy Wattsenglish, ktorú v Českej republike používajú aj v štátnych školách.

Lektorka Breagh deťom najskôr ukázala obrázky, potom ich otočila a nechala ich hádať, pod ktorú kartičku sa ukryl ktorý člen rodiny a ktoré zviera.

 

Vyskúšajte si to s vašimi deťmi. Tipy, ako sa učiť jazyk, sa dozviete z našej rubriky.  Najprv si predstavíme tri aktivity, vďaka ktorým sa učenie cudzieho jazyka stane zábavou pre vaše deti aj pre vás.

 

 

Spievajte si
Lektorka Your Choice Breagh Cameron začína každú hodinu so svojimi malými študentmi Hello songom a končí ju Goodbye songom. Deti postupne zdravia vranu Megie a Steva, kamarátov, ktorí ich sprevádzajú lekciami v knižke a potom sa zdravia navzájom.

 

„Úvodná zvučka naladí. A dôležité je, že si utvrdia, kedy sa zdraví hello a kedy goodbye,“ vysvetľuje Silvia Holéczyová z Your Choice. „Pozdravy sa takto učia prirodzene, lebo keď sa ich učia ako preklad, často si ich mýlia,“ dodáva.

 

 

Kreslite si, hádajte a súťažte
Ako sa povie starý otec, brat a ako sestra? A ako sa v angličtine volajú zvieratká? Základné pojmy sa môžete s deťmi naučiť vďaka obrázkovým kartičkám.

 

Dieťa sa s vami čoskoro bude pretekať v tom, kto obrázok pomenuje ako prvý. Dajte mu bod za každé uhádnuté slovíčko alebo ho nechajte obrázok z kartičky nakresliť.

 

„Vďaka takejto hre a súťaži si slovíčko lepšie zapamätá, musí rýchlo reagovať v cudzom jazyku, a čo je najdôležitejšie, spája si ho s obrázkom a buduje si slovnú zásobu.“

 

 

Hrajte sa
Ide pieseň dokola okolo stola... Kto by nepoznal túto hru? Prerobte si ju na anglickú verziu. Dieťa bude psík. Koho označí ako dog, zostane sedieť. Ten, na koho padne však cat, vstane a začne ho naháňať.

 

Označený si musí čím skôr sadnúť na voľné miesto po kamarátovi. Takto sa naháňať môžu aj grandmother a grandfather, sister a brother, mother a father alebo fish a hamster.

 

„Deti musia pozorne počúvať, čo povie ich kamarát. Hra je výborná na posluch, reakciu na slovíčka a využitie slovnej zásoby,“ dodáva Holéczyová.

 

Viac o Wattsenglish sa dozviete na www.yourchoice.sk


reklamný článok

prispievatelia | 20.3.2015 | Angličtina na minútku | https://www.trnavskyhlas.sk