Snem viac ako sto starostov: Kritiku namierili aj na komplikovanú legislatívu

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.11.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/23541-snem-viac-ako-sto-starostov-kritiku-namierili-aj-na-komplikovanu-legislativu/snem-viac-ako-sto-starostov-kritiku-namierili-aj-na-komplikovanu-legislativu/

Združenie miest a obcí z okolia Jaslovských Bohuníc sa musí okrem ťažkostí, ktoré spájajú všetky samosprávy na Slovensku, zaoberať aj špecifickými problémami regiónu.

Na snem do Jaslovských Bohuníc prišlo viac ako sto starostov a primátorov z regiónu. FOTO: pm

 

Združenie miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice bude aj naďalej žiadať posilnenie financovania miestnej samosprávy a dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, školstva, cestnej dopravy či ochrany prírody a krajiny.

 

Bude pokračovať v presadzovaní takých zmien v legislatíve, ktoré samosprávam zjednodušia a uľahčia prácu.

 

Vyplýva to z programového zamerania združenia, ktoré dnes na sneme v Jaslovských Bohuniciach schválili primátori a starostovia členských obcí.

 

Predstavitelia samospráv kritizovali legislatívu, ktorá im prácu namiesto zjednodušenia komplikuje.

 

Obce majú problémy s odpadovým hospodárstvom, s organizáciami zodpovednosti výrobcov a často nevedia, čo s vyseparovaným odpadom.

 

Ďalším problémom je komplikovanosť projektov financovaných z Európskej únie alebo zamestnávanie evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

 

Združenie obcí a miest z okolia Jaslovských Bohuníc musí okrem ťažkostí, ktoré spájajú všetky samosprávy na Slovensku, riešiť aj špecifické problémy regiónu.

 

Na snem prišlo viac ako sto starostov. Foto: pm

 

 

Podľa predsedu Vladimíra Púčika by sa úrady civilnej ochrany mali zaoberať v rámci pripravenosti na evakuáciu obyvateľstva aj pravidelnou kontrolou kvality štátnych ciest a príslušných zariadení, ktoré na evakuáciu slúžia.

 

,,V niektorých mestách a obciach sa nachádza iba jedna strategická cesta, napríklad premostenie cez Váh v Piešťanoch alebo Hlohovci, ktorá môže znamenať pri poruche alebo poškodení značnú hrozbu pri celkovej evakuácii,“ upozornil Púčik.

 

Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice má 151 členských miest a obcí, ktoré sídlia do 30 kilometrov od jadrových elektrární. Na snem do Jaslovských Bohuníc prišlo 105 primátorov a starostov.

 

SITA

prispievatelia | 28.3.2018 | Región | https://www.trnavskyhlas.sk