V noci si posunieme hodinky, Slovensko smeruje k uplatňovaniu zimného času

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 20.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25054-v-noci-si-posunieme-hodinky-slovensko-smeruje-k-uplatnovaniu-zimneho-casu/v-noci-si-posunieme-hodinky-slovensko-smeruje-k-uplatnovaniu-zimneho-casu.htm

Rezort práce vypracoval návrh na zrušenie striedania času, upozorňuje, že konečné rozhodnutie bude výsledkom širokej diskusie.

V noci budeme posúvať hodinky z tretej na druhú hodinu. Foto: krj

 

Dnes v noci prechádzame z letného času na zimný, teda na stredoeurópsky čas. Ručičky si v noci, v nedeľu o 03:00 vrátime späť na 02:00 a pospíme si tak o hodinu dlhšie.

 

Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Nevýhodou je porušenie biorytmu, ktoré mnohým ľuďom spôsobuje problémy.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, podľa ktorého by sa po zrušení striedania času mal na Slovensku uplatňovať zimný čas.

 

Návrh sa dal pripomienkovať do 25. októbra a podľa ministerstva práce je „iba predbežnou pozíciou SR v celom procese“, ktorý je „v tejto chvíli iba na začiatku a konečné rozhodnutie bude výsledkom vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, diskusie so sociálnymi partnermi a v konečnom dôsledku samozrejme najmä koordinácie na európskej úrovni“.

 

Zmenu času z letného na zimný a naopak uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a časti Grónska a niektorých ostrovov.

 

Na území Slovenska letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť.

 

Do polovice 90. rokov trval letný čas pol roka, no od roku 1999 sa Slovensko pripojilo k Európskej únii a letný čas trvá sedem mesiacov, od konca marca do konca októbra.

 

Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ zosúlaďuje smernica o úprave letného času z roku 2001.

 

Smernica stanovuje deň a čas, keď sa začína a končí obdobie letného času v celej Únii.

 

Cieľom harmonizácie bolo zefektívniť fungovanie vnútorného trhu EÚ. EÚ súčasný režim nezaviedla, ani nemá právomoc ho meniť.

 

Jediné, čo sa na úrovni EK spravilo, je, že sa určil spoločný začiatok a koniec letného času.

 

Právomoc zmeniť súčasný režim striedania času majú len členské štáty.

 

SITA

prispievatelia | 27.10.2018 | Spoločnosť | https://www.trnavskyhlas.sk