Voľby budú v sobotu: Predstavujeme program a kandidátov SaS

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 26.9.2023
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25115-volby-budu-v-sobotu-predstavujeme-program-a-kandidatov-sas/volby-budu-v-sobotu-predstavujeme-program-a-kandidatov-sas/

Už najbližšiu sobotu budú občania slovenských miest rozhodovať o smerovaní samosprávy na ďalšie štyri roky. Vízu o smerovaní mesta predstavili aj kandidáti združení pod značkou SaS. Ako lídri širokej pravicovej koalície rešpektujú, že mesto sa vo viacerých veciach posunulo dopredu. V ďalších oblastiach treba naopak pridať a výrazne skvalitniť služby mesta pre jeho obyvateľov.

Kandidáti SaS pre Trnavu. Zľava Andrej Vároš, Stanislav Mihalkovič, Martin Diener, Stanislav Vančo, Daniel Kravec.

 

 

Pre rozvoj mesta je veľmi potrebná pluralita názorov a rôznorodé programové zastúpenie v mestskom zastupiteľstve.

 

Iba vyvážené zastupiteľstvo môže zabezpečiť rešpektovanie záujmov a programových návrhov všetkých skupín obyvateľstva.

 

Mesto nesmie uprednostňovať jednu skupinu obyvateľov. Pluralitné zastúpenie je dôležité aj z hľadiska kontroly a transparentnosti vykonávania verejnej služby.

 

 

Zlepšenie sociálnych služieb

Nezávislí aj stranícki kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva pod hlavičkou SaS pripravili kvalitnú alternatívu a doplnenie toho, čo aktuálne v meste chýba.

 

Prioritou je komplexné zlepšenie sociálnych služieb mesta pre obyvateľov. Zlepšenie dostupnosti, kvality a tiež šírky poskytovaných služieb.

 

Primárne treba zlepšiť starostlivosť o seniorov a zabezpečiť domácu opatrovateľskú službu tak, aby väčšina seniorov mohla zostať v domácom prostredí a aby nemuseli odchádzať do domov sociálnych služieb.

 

Domáce opatrovanie je žiadaná služba a okrem príjemnejšieho prežívania staroby v rodinnom kruhu je aj ekonomicky výhodná.

 

V sociálnej politike je veľmi dôležitá aj osoba opatrovateľa a je nutné, aby bolo toto povolanie bolo dôstojné a primerane ohodnotené.

 

V rámci spolupráce s VÚC ďalej v programe navrhujú pripraviť systém duálneho vzdelávania v strednej zdravotníckej škole tak, aby si mesto vychovalo vlastné kapacity kvalifikovaných opatrovateliek.

 

Sociálny program na úrovni mesta treba posunúť do stredu záujmu mestského úradu a vedenia mesta.

 

Na podporu spomínaných opatrení majú kandidáti pripravený celý komplex návrhov v sociálnej oblasti a sú pripravení program presadzovať od prvého pracovného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

 

 

Životné prostredie a klimatické zmeny

Ďalším výrazným bodom programu SaS sú opatrenia na zlepšovanie životného prostredia v rámci mesta. Lepším manažmentom a lepšou kvalitou práce úradu je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie napr. v kvalite ovzdušia, ako aj zlepšiť adaptáciu na klimatické zmeny.

 

Nepokosené trávnaté plochy a zaburinené sídliská výrazne prispievajú k rastu koncentrácie peľových alergénov v ovzduší.

 

Nepokosená burina vytvára v prvom rade zdravotné riziká až potom ide o estetický problém.

 

Mesto má primárne poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou. Na organizáciu a vykonávanie kosenia trávy a čistenia ulíc by mesto nemalo plytvať vlastnou silou, ale pre každú mestskú časť obstarať rámcové zmluvy na údržbu za čo najnižšie ceny.

 

Dôležitá časť návrhov je aj zimná údržba ciest, kedy je potrebné začať používať ekologickú náhradu kamenného posypu.

 

Kamenie, ktoré mesto aktuálne na zimnú údržbu používa, spôsobuje nebezpečný prach poškodzujúci pľúca.

 

Samostatnou časťou programu je príprava na adaptáciu na klimatické zmeny, hlavne u ohrozených skupín obyvateľstva ako sú malé deti a seniori.

 

Mesto musí cielene budovať prvky na znižovanie tepelnej priepustnosti budov ako sú vonkajšie rolety, tieniace prvky na veľkých plochách, vegetačne steny a vo zvýšenej miere budovať chladiace kapacity v mestských zariadeniach.

 

Celkovo sa dá program označiť za široký komplex opatrení na zlepšenie služieb mesta pre jeho občanov.


Celý program SaS pre Trnavu nájdete na adrese: trnava.sas.sk

 

 

Stranícki aj nezávislí kandidáti

Skupina kandidátov na poslancov pod hlavičkou strany SaS tvorí pestrú ponuku tak straníckych ako aj nezávislých kandidátov a je zložená zo všetkých vekových skupín a viacerých odborných oblastí.

 

Všetci kandidáti sa narodili, žijú a pracujú v Trnave. Dôležitým verejným záväzkom v prípade pôsobenia v mestskom zastupiteľstve je ponuka aktívnej práce, predkladanie spomínaných návrhov a prispievanie do diskusii o zásadných problémoch, ktoré musí mesto riešiť.

 

Kandidátka reprezentuje hodnoty moderného a náročného občana mesta, ktorý od mesta očakáva vysokú kvalitu nielen infraštruktúry, ale aj služieb v rámci kompetencií mesta.

 

Všetci naši kandidáti sa živia vo svojich zamestnaniach a prípadné pôsobenie v mestskom zastupiteľstve vnímajú ako možnosť prinášať dobré návrhy v prospech obyvateľov mesta.

 

Dlhodobo sa usilujeme realizovať modernú komunálnu politiku a vytvárať pozitívnu atmosféru, v ktorej sa bude mesto rýchlo posúvať dopredu.

 

 

Zoznam kandidátov:

Stanislav Vančo – volebný obvod Trnava juh, č. 25

 

Martin Diener – volebný obvod Trnava západ, č. 4

 

Daniel Kravec – volebný obvod Trnava východ, č. 20

 

Stanislav Mihalkovič – volebný obvod Trnava stred, č. 16

 

Andrej Vároš – volebný obvod Trnava stred, č. 27

 

---

Politická inzercia. Odberateľ: Sloboda a Solidarita, Bratislava. IČO: 42139333. Dodávateľ: Mgr. Ján Král, Trnava, IČO: 44974523

inzercia | 5.11.2018 | Voľby | https://www.trnavskyhlas.sk