Na Kopánke majú netradičnú volebnú komisiu, zišli sa v nej rodáci z viacerých miest

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25158-na-kopanke-maju-netradicnu-volebnu-komisiu-zisli-sa-v-nej-rodaci-z-viacerych-miest/na-kopanke-maju-netradicnu-volebnu-komisiu-zisli-sa-v-nej-rodaci-z-viacerych-miest/

Iba jedna členka komisie je rodená Trnavčanka.

Okrsková volebná komisia na Kopánke. Zľava Michal Bohdan, Lucia Gahérová, Peter Pčolka, Kristína Královičová a Jarmila Šamajová. Foto (3x): Ján Král

 

Trnavčania si počas soboty volia primátora a 31 poslancov na ďalšie štvorročné obdobie. V meste vytvorili 56 volebných miestností, kam spadajú jednotliví voliči podľa adresy bydliska. Od rána v nich vládne čulý ruch.

 

Zaujímavé zloženie má okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti číslo 25 na Kopánke. Až štyria z piatich členov pochádzajú z iných miest.

 

Rodenou Trnavčankou je iba Kristína Královičová, sestra doterajšieho poslanca mestského zastupiteľstva Martina Královiča, ktorý však už v týchto voľbách nekandiduje.

 

Jarmila Šamajová a Peter Pčolka síce už roky žijú v Trnave, pochádzajú však z Martina resp. Starej Ľubovne.

 

Ďalší dvaja členovia Michal Bohdan a Lucia Gahérová sú Martinčania a v Trnave iba študujú na vysokej škole. Zákon však umožňuje byť členom komisie každému plnoletému a bezúhonnému občanovi Slovenskej republiky.

 

"V skupine na internáte sa objavila informácia, že potrebujú ľudí. Povedali sme si, prečo nie? Berieme to ako jedňodnovú brigádu," povedal Michal Bohdan.

 

Na otázku, či uvažujú, že v Trnave zostanú žiť aj po ukončení štúdia, nevedeli odpovedať, nevylučujú to však.

 

Voliť chodia pravidelní voliči...

 

...aj mladé rodiny.

 

 

Účasť voličov na Kopánke je podľa slov Jarmily Šamajovej, ktorá absolvovala v okrskovej volebnej komisii už aj predošlé voľby, zatiaľ na dobrej úrovni.

 

"Už od rána chodia všetky generácie, mali sme aj prvovoličov. Prví prišli starší občania, už o 6:45 čakali štyria pred dverami. Otvoriť sme však mohli až presne o siedmej," uviedla Šamajová.

 

Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00, v tomto čase môžu občania odovzdať svoje hlasy.

Ján Král | 10.11.2018 | Voľby | https://www.trnavskyhlas.sk