Incident vo volebnej miestnosti na Spartakovskej: Muž chcel voliť dvakrát

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/25923-incident-vo-volebnej-miestnosti-na-spartakovskej-muz-chcel-volit-dvakrat/incident-vo-volebnej-miestnosti-na-spartakovskej-muz-chcel-volit-dvakrat/

Volič prišiel s platným občianskym preukazom, podľa volebnej komisie volil už predtým.

V Trnave museli riešiť volebný problém na Spartakovskej ulici. Foto: Ján Král

 

Možnosti voliť prezidenta sa v jednej z volebných miestností v Základnej škole na Spartakovskej ulici v Trnave popoludní domáhal muž, ktorý podľa okrskovej komisie už volil predtým.

 

Voliť druhýkrát mu komisia neumožnila, s týmto postupom súhlasili aj členovia Okresnej volebnej komisie v Trnave, ktorí prišli problém riešiť na miesto.

 

„Prišiel volič s platným občianskym preukazom, ktorý patril do toho volebného okrsku. V zozname voličov bol už zakrúžkovaný, podpísaný, a komisia tam mala aj údaje z jeho občianskeho preukazu. Voliť duplicitne mu nedovolila,“ popísala problém zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Trnave Adriana Richnáková.

 

Vo volebnom okrsku číslo 39 okrem tohto žiadne ďalšie problémy nezaznamenali.

 

Čisto ženská okrsková volebná komisia však eviduje veľmi dobrú volebnú účasť, už popoludní podľa jej členiek prekročili päťdesiatpercentnú hranicu z počtu oprávnených voličov.

 

SITA

prispievatelia | 16.3.2019 | Voľby | https://www.trnavskyhlas.sk