Trnava chystá výrazné zvýšenie poplatku za odpad

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 15.11.2019
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27215-trnava-chysta-vyrazne-zvysenie-poplatku-za-odpad/trnava-chysta-vyrazne-zvysenie-poplatku-za-odpad.htm

Zvýšenie poplatkov najviac pocítia viacčlenné rodiny žijúce v rodinných domoch.

Ilustračné foto: Pavol Machovič

 

Obyvatelia Trnavy zaplatia od 1. januára budúceho roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu viac. Zvýšenie miestneho poplatku sa dotkne aj podnikateľov, škôl či zdravotníckych zariadení.

 

Radnica chce zvýšenými sadzbami eliminovať rozdiel medzi príjmami a výdavkami na odvoz a likvidáciu odpadu.

 

Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Po novom bude platiť každý obyvateľ bytového domu za odvoz odpadu 23,7 eura za rok, čo je o necelé tri eurá viac ako v súčasnosti.

 

Obyvateľ rodinného domu zaplatí po novom 29,2 eura za rok. Zvýšenie poplatku najviac pocítia viacčlenné rodiny, ktoré bývajú v rodinných domoch.

 

Kým v súčasnosti platí trojčlenná rodina v rodinnom dome za odvoz odpadu 73,11 eura a štvorčlenná 89,60 eura za rok, po novom to bude 87,60 a 116,8 eura.

 

Trojčlenná rodina si tak v budúcom roku priplatí o vyše 14 eur viac, štvorčlenná až o 27 eur. Návrh už neráta so zníženými sadzbami pre osamelo žijúce osoby nad 62 rokov alebo s preukazom ZŤP, ktoré sú v platnosti teraz.

 

Radnica vysvetľuje návrh na zvýšenie poplatkov rozdielom medzi príjmami a nákladmi na činnosti, ktoré súvisia s nakladaním s komunálnymi odpadmi.

 

Ak by Trnava miestny poplatok nezvýšila, rozdiel medzi príjmami a výdavkami na nakladanie s komunálnymi odpadmi by podľa Zuzany Bodišovej z Mestského úradu v Trnave bol v budúcom roku až 377 tisíc eur.

 

V minulom roku priniesol podľa záverečného účtu poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu do rozpočtu mesta 2,8 milióna eur, výdavky na túto službu však dosiahli takmer 3 milióny eur.

 

Nové nariadenie, ak ho mestské zastupiteľstvo schváli, pocítia aj zdravotnícke zariadenia, stredné a súkromné školy alebo detské domovy, ktoré mali doteraz zvýhodnené sadzby poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

 

Po novom budú mať zvýhodnené poplatky len tie školy a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.

 

Všetky ďalšie budú patriť do skupiny právnických a fyzických osôb.

 

Návrh nariadenia ráta aj s možnosťou zníženia alebo odpustenia poplatku za obdobie, ak sa platiteľ viac ako 90 dní nezdržiava na území mesta.

 

Nárok na odpustenie poplatku musí zdokumentovať hodnoverným dokladom, čestné vyhlásenie v tomto prípade nestačí.

 

Trnava naposledy zvyšovala poplatky za komunálny odpad pred štyrmi rokmi.

 

SITA

prispievatelia | 4.10.2019 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk