Trnava má problém s hromadnou dopravou, musí sama osloviť prepravcov

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.9.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27256/trnava-ma-problem-s-hromadnou-dopravou-musi-sama-oslovit-prepravcov.htm

Dopravcovia zákazku na desať rokov za 24 miliónov bez DPH ignorovali, ich predstavy o cene služieb mestskej autobusovej dopravy sú iné ako predstavy vedenia trnavskej radnice.

Ilustračné foto: Arriva, archív trnavskyhlas.sk

 

Mesto Trnava nedostalo vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy na obdobie desiatich rokov ani jednu ponuku.

 

Išlo pritom o zákazku s predpokladanou hodnotou približne 24 miliónov eur bez DPH. Radnica teraz vstúpi s dopravcami do priameho rokovacieho konania.

 

Terajšiemu dopravcovi, spoločnosti Arriva, sa končí zmluva 31. decembra tohto roku. 

 

Priame rokovacie konanie je zákonný postup v prípade, ak obstarávateľ nedostane v súťaži žiadnu ponuku.

 

„Samospráva tento postup nevíta, ale prax ukázala, že dopravcovia nie sú ochotní zapojiť sa do otvoreného a transparentného procesu zadávania zákazky. Mesto je teda nútené pristúpiť k rokovaniam, pri ktorých je tou slabšou stranou, pretože v rámci Slovenskej republiky sa ceny za služby v tejto oblasti nedajú objektívne porovnávať a konkurencia medzi ich poskytovateľmi prakticky neexistuje,“ povedal Peter Kubovič z útvaru verejného obstarávania Mestského úradu v Trnave.

 

Primátor Trnavy Peter Bročka označil situáciu, pri ktorej dopravcovia nejavia žiadny záujem o zákazku vo verejnom obstarávaní za zarážajúcu.

 

„Mesto musí pre občanov zabezpečiť ďalšie fungovanie mestskej autobusovej dopravy, preto budeme v najbližších dňoch rokovať s rôznymi dopravcami. Je však otázne, kde je hranica cien, ku ktorým nás dopravca chce dotlačiť,“ poznamenal Bročka.

 

Rozdielne názory vedenia radnice a dopravcu na ceny sa prejavili už pred dvoma rokmi, keď Trnava zrušila verejné obstarávanie na prevádzkovateľa mestskej dopravy.

 

Jediný uchádzač s cenovou ponukou približne 6,5 milióna eur na obdobie dvoch rokov vtedy vysoko prekročil cenové očakávania radnice.

 

Komisia na vyhodnocovanie ponúk vzápätí označila predloženú ponuku za neprijateľnú.

 

Samospráva Trnavy má k dispozícii analýzy, podľa ktorých sú ceny aktuálneho trnavského dopravcu vysoké.

 

Dopravná spoločnosť argumentuje vyššími výdavkami na techniku, potrebou zvyšovať mzdy a zvyšovaním ďalších nákladov.

 

Podľa pôvodne vyhláseného verejného obstarávania mal dopravca v Trnave zabezpečiť autobusovú dopravu na šiestich nosných linkách, štyroch doplnkových a troch školských.

 

K dispozícii musel mať najmenej 34 autobusov, s ktorými by bol schopný najazdiť viac ako 1,1 milióna kilometrov ročne.

 

Ani jeden z autobusov nemal byť starší ako dvanásť rokov, vybavené mali byť prístupom na internet prostredníctvom siete WiFi.

 

Ak sa Trnava zapojí do Integrovaného dopravného systému spolu s Bratislavským a Trnavským krajom, vybraný dopravca to musí akceptovať.

 

Medzi podmienkami verejného obstarávania bolo aj to, že pracovníci dopravcu, najmä vodiči, zamestnanci informačných kancelárií, informátori a dispečeri sa majú k cestujúcim správať slušne a ochotne.

 

SITA

prispievatelia | 10.10.2019 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk