Bučany sa postavili proti vybudovaniu zvieracieho krematória na okraji obce

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 3.8.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27258/bucany-sa-postavili-proti-vybudovaniu-zvieracieho-krematoria-na-okraji-obce.htm

Navrhovateľka vo svojom zámere podľa starostu Rastislava Kurinca zabudla na 17 ľudí, ktorí žijú len 45 metrov od plánovaného zariadenia, ako aj na chránené vtáčie územie.

Toľko ľudí na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Bučanoch v tomto volebnom období ešte nebolo. Foto: Pavol Machovič

 

Obecné zastupiteľstvo v Bučanoch na mimoriadnom zasadnutí odmietlo zámer veterinárnej lekárky Beáty Schatz Filovej postaviť v katastri ich obce v okrese Trnava krematórium pre spoločenské zvieratá.

 

Starostu Rastislava Kurinca poslanci poverili, aby podnikol „všetky možné kroky“, ktoré zabránia vybudovaniu tohto zariadenia.

 

Asi päťdesiat obyvateľov ocenilo jednoznačný postoj poslancov obecného zastupiteľstva potleskom.

 

Kremačné zariadenie malo podľa zverejneného zámeru pomôcť s riešením problému, čo s uhynutými domácimi miláčikmi. Bučany podľa starostu Kurinca takýto problém nemajú.

 

„Životné prostredie v Bučanoch je ohrozované viacerými faktormi a takáto investícia by mu rozhodne nepomohla. Okrem toho navrhovateľka v zámere zabudla na fakt, že priestor, kde plánuje vybudovať túto spaľovňu, leží v blízkosti niekoľkých rodinných domov, v ktorých žije 17 obyvateľov našej obce. Vzdialenosť 45 metrov od tejto spaľovne by neprospievala ich zdravotnému stavu, ani k pokojnému spôsobu života,“ povedal pre agentúru SITA starosta Kurinec.

 

Zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie starosta vyčítal neúplnosť a ignorovanie viacerých faktorov.

 

Napríklad chráneného vtáčieho územia v bezprostrednom okolí zamýšľaného krematória, kde má hniezdiť sokol rároh.

 

Proti kremačnému zariadeniu bolo všetkých deväť obecných poslancov. Foto: Pavol Machovič

 

 

Roman Schatz, ktorý na mimoriadnom rokovaní poslaneckého zboru zastupoval navrhovateľku, sa snažil poslancov aj prítomných občanov presvedčiť, že zvieracie krematórium nezapácha a nemá prakticky žiadny vplyv na životné prostredie.

 

Argumentoval tým, že na Slovensku je už päť takýchto krematórií s rovnakou technológiou, pričom v Trnave a okolí služba kremácie zvierat chýba.

 

Pripustil, že okrem drobných domácich zvierat je pec schopná spáliť napríklad aj koňa.

 

Napriek projektovanej kapacite päť ton denne by podľa neho bolo reálne spopolňovaných len asi 600 až 800, ale najviac 1 200 kilogramov zvierat.

 

Občanov nepresvedčil, navrhovateľke ľudia odkázali, aby si krematórium postavila v mieste svojho bydliska.

 

Beáta Schatz Filová už dopredu rátala s tým, že jej zámer sa nemusí stretnúť s pochopením obyvateľov obce.

 

„Toto zariadenie môže pre samotnú činnosť nájsť v radoch obyvateľov svojich odporcov. Nesúhlas zvyčajne vychádza z nedostatočnej informovanosti o vplyvoch na životné prostredie a samotnom procese. Činnosť svojím charakterom neprinesie významné vplyvy na životné prostredie dotknutého územia,“ napísala v zámere pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

 

Okrem odmietavého stanoviska obce Bučany poputujú na Okresný úrad v Trnave aj viaceré negatívne stanoviská jednotlivých obyvateľov.

 

Posudzovaním vplyvov na životné prostredie sa bude ďalej zaoberať odbor životného prostredia na tomto úrade.

 

SITA

prispievatelia | 10.10.2019 | Región | https://www.trnavskyhlas.sk