V Trnave na Družbe pribudne ďalších desať stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 9.7.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/27272/v-trnave-na-druzbe-pribudne-dalsich-desat-stanovist-s-polopodzemnymi-kontajnermi.htm

Trnava hľadá momentálne dodávateľa, predpokladaná hodnota zákazky prekračuje čiastku 200-tisíc eur.

Na Družbe pribudne ďalších desať stanovíšť s kontajnermi, ktoré sú z väčšej časti v zemi. Ilustračné foto: pm

 

Mesto Trnava hľadá dodávateľa ďalších desiatich stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi na komunálny a triedený odpad na sídlisku Družba. Nahradia klasické stanovištia s 1 100-litrovými nádobami na odpad.

 

Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 213-tisíc eur bez DPH, mesto má na ňu peniaze vyčlenené vo svojom rozpočte. Sídlisko Družba bude po tejto investícii prakticky kompletne vybavené len polopodzemnými kontajnermi, do ktorých sa nedostanú hlodavce ani vyberači odpadov.

 

Ak by sa nepodarilo nové kontajnery, ktoré sú asi z dvoch tretín zapustené do zeme, nainštalovať do polovice decembra, práce by pokračovali až v máji budúceho roku.

 

Trnava začala polopodzemnými kontajnermi nahrádzať tradičné kontajnery na odpad ešte v roku 2016. Prvé umiestnili na sídlisku Linčianska, postupne nasledovali ďalšie lokality. V súčasnosti je v Trnave približne štyridsať stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi, na každom je štyri až šesť kontajnerov s objemom väčšinou päť metrov kubických.

ň

Na každom stanovišti sú nádoby zvlášť na zmiešaný komunálny odpad, na plasty a papier, na väčšine aj na sklo. Jednotlivé stanovištia majú rozlohu do 25 metrov štvorcových.

 

Vedenie mesta plánuje postupne takýmito kontajnermi vybaviť všetky sídliská. Na Slovensku začala polopodzemné kontajnery ako prvá inštalovať Nitra, podľa Jany Penjakovej zo spoločnosti Redox-Enex, ktorá takéto zariadenia dodáva, sa Trnava tempom výmeny klasických kontajnerov za polopodzemné stala lídrom v tomto spôsobe zhromažďovania komunálnych a triedených odpadov.

 

Výhodou kontajnerov zapustených do zeme je v prvom rade lepší vzhľad, eliminácia zápachu, výskytu hlodavcov, ale aj neželaných vyberačov kontajnerov, a tiež niekoľkonásobne vyššia kapacita v porovnaní s bežnými, najčastejšie 1 100-litrovými nádobami na odpad.

SITA

 

Kde pribudnú ďalšie polopodzemné kontajnery?

Spartakovská 1

Spartakovská 13

Spartakovská 19

V. Clementisa 11

V. Clementisa 42

V. Clementisa 51

Hlboká 26

J. Slotu 18

T.Tekela 12

Tehelná 19

(pm)

prispievatelia | 12.10.2019 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk