K lesom v okolí Horných Orešian a Lošonca sa bude pristupovať šetrnejšie

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 20.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28381-k-lesom-v-okoli-hornych-oresian-a-losonca-sa-bude-pristupovat-setrnejsie/k-lesom-v-okoli-hornych-oresian-a-losonca-sa-bude-pristupovat-setrnejsie.htm

V katastroch Horných Orešian a Lošonca sa štátny podnik Lesy SR zaviazal uplatňovať prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesov.

V lesoch pri Horných Orešanoch budú už ďalšie zásahy šetrnejšie. Foto: trnavskyhlas.sk

 

Lesy Slovenskej republiky budú v lesných porastoch Malých Karpát v katastroch obcí Horné Orešany a Lošonec v okrese Trnava hospodáriť šetrnejšie.

 

Uplatňovať tu budú prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesov, vo vybraných lokalitách budú dbať aj na estetické funkcie lesa.

 

Zaviazali sa k tomu v dohode so starostami obcí Horné Orešany Jarmilou Petrovičovou a Lošonec Jurajom Rábarom.

 

Dohodu iniciovali obyvatelia Horných Orešian, na ich stranu sa postavila aj obec. Za štátne Lesy SR dohodu podpísal riaditeľ odštepného závodu Smolenice Ivan Danček.

 

„Máme otvorené oči a vnímame kontext klimatických zmien nielen vo svete, ale aj priamo v katastri našej obce. To bolo spúšťačom našej aktivity, lebo sme presvedčení o nevyhnutnosti jemnejšej a citlivejšej hospodárskej činnosti v lesoch nášho katastra. Sme veľmi radi, že sa nám po niekoľkých mesiacoch rokovaní podarilo dohodu podpísať,“ povedal obyvateľ Horných Orešian Ivan Greguš, ktorý rokovania s lesníkmi inicioval.

 

Žije v miestnej časti Majdánske a videl, ako sa mu lesné prostredie mení pred očami. Ocenil, že na koncipovaní dohody sa zúčastnila aj susedná obec Lošonec.

 

Dohoda je podľa neho platformou na dobré a korektné vzťahy s Lesmi SR, ale zároveň je aj nástrojom na kontrolu toho, čo sa v lesoch v ich bezprostrednom okolí deje.

 

Z dohody vyplýva, že lesníci budú akceptovať špecifiká územného plánovania oboch obcí.

 

Napríklad v časti Majdánske, ktorá je výhľadovo definovaná ako oblasť na rekreačno-športové využitie, lesníci obmedzia hospodárske zásahy tak, aby ju z funkčného či vizuálneho hľadiska neznehodnotili.

 

Lesníci by mali obmedziť aj veľkoplošné výruby, niektoré časti porastov majú zostať bezzásahové, niekde sa zasa zaviazali ponechať vyše storočné stromy na dožitie.

 

„Jemnejší a citlivejší prístup v hospodárskych činnostiach v lesoch je jedným zo základných pilierov ich ochrany a nevyhnutným predpokladom pre zdravšie životné prostredie. A za to sme spoluzodpovední všetci,“ dodal Greguš.

 

Takáto dohoda by podľa neho mohla byť inšpiráciou aj pre ďalšie obce.

 

SITA

prispievatelia | 25.4.2020 | Región | https://www.trnavskyhlas.sk