Advokátka o rozvodoch: Niekedy stačí základné právne poradenstvo a partneri dospejú k dohode

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28800-advokatka-o-rozvodoch-niekedy-staci-zakladne-pravne-poradenstvo-a-partneri-dospeju-k-dohode/advokatka-o-rozvodoch-niekedy-staci-zakladne-pravne-poradenstvo-a-partneri-dospeju-k-dohode/

Rozvodovosť na Slovensku za posledné roky rapídne stúpla, štatistiky hovoria, že takmer každé tretie manželstvo v našej krajine sa rozpadne. Súdne konania bývajú stresujúce a málokto sa pri nich zaobíde bez kvalifikovanej právnej pomoci.

Advokátka JUDr. Eva Koleničová.

 

V Trnave pôsobí viacero advokátov, JUDr. Eva Koleničová (35) sa priamo špecializuje na rodinné právo, kam spadajú problémy ako zverenie detí, určenie výšky výživného pre rodiča, ktorému deti nie sú zverené ako aj komplexná úprava práv a povinností vo vzťahu k malým deťom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode ich manželstva, majetkové právo, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva či dedičské právo. 

 

Zaujímavé na jej advokátskej kancelárii je, že poskytuje prvé právne poradenstvo zdarma.

 

"Právo vnímam ako svoje poslanie, od detstva som snívala, že ako advokátka budem môcť pomáhať ľuďom. Robím svoju prácu z presvedčenia," vraví advokátka pochádzajúca z Dolného Dubového.

 

 

Prečo ste sa rozhodli poskytovať prvé právne poradenstvo zdarma?
- Ľudia sa boja chodiť k advokátom, majú pocit, že platia už len za to, že otvoria dvere. Snažia sa potom veci riešiť sami, keď sa však vyvinie právny problém, zaplatia následne u advokáta za právnu pomoc aj niekoľkonásobne viac.

 

Advokát už rieši vzniknutý problém, ktorému pravdepodobne predchádzali zle zvolené kroky pred tým, kým „klient“ navštívil advokáta, keďže ten nemal možnosť problému predchádzať kvalifikovaným postupom a radami.

 

Často potom nasledujú dlhoročné súdne spory. Pritom sa mohla vec vyriešiť jednoducho. Snažím sa ľuďom pomôcť, preto som zaviedla prvú konzultáciu zdarma.

 

Mnohí sa neraz pýtajú na banalitu, ktorá sa dá vyriešiť za niekoľko minúť. Prípadne poradím, ako jednoducho dokáže človek vybaviť veci aj bez právnej pomoci. Niekedy zase zistíme, že z dôvodu premlčania sa už svojich nárokov nemusia domôcť.

 

Keď sa človek dozvie, aké  má možnosti a ako sa dajú veci riešiť, môže spokojnejšie spávať. Ak treba širšiu pomoc, potom je tu samozrejme možnosť ďalšej spolupráce.

 

 

Okrem rodinného práva sa venujete aj vymáhaniu pohľadávok. Je to na Slovensku vôbec účinné?
- Mnohí dlžníci ignorujú veriteľov, neodpovedajú na správy, nedvíhajú telefonáty. Keď sa však vec začne riešiť oficiálnou cestou a príde im výzva z advokátskej kancelárie, zistia, že druhá strana sa domáhania svojich nárokov nevzdala, neraz zareagujú obratom a svoje dlhy vyrovnajú aj bez súdneho konania. Predsúdne konania určite nie sú zbytočné.

 

 

Platí to aj pre rodinné právo pri rozvodoch?
- Vždy je dobré, ak sa dokážu partneri dohodnúť mimosúdne. Keď to nie je možné bez emócii, pomôže veci vstup tretej strany a komunikácia cez advokátov. Na internete síce človek nájde rôzne právne rady. Málokedy však definitívne vyriešia situáciu.

 

Každý prípad je osobitý. Rodičia, ktorým nie sú deti zverené do osobnej starostlivosti, s porovnateľnými príjmami môžu byť povinní uhrádzať výživné mesačne 70 eur ale aj 200 eur. Zohľadňuje sa mnoho faktorov.

 

 

Ak už príde k rozvodu, akým chybám sa treba vyhnúť pri snahe o hladký priebeh konania?
- Keď manželstvo prinieslo potomkov a rieši sa výška výživného, je dobré mať prehľad o nákladoch na dieťa, mať ich vyčíslené a vydokladované. To platí pre vlastné aj partnerove príjmy a náklady.

 

Povinný rodič, ktorý má platiť výživné, občas robí chybu, že dá výpoveď v práci alebo vykazuje nulové daňové priznanie, aby mu vyšlo výživné čo najnižšie.

 

Lenže súd neskúma len aktuálny stav ale zaoberá sa napr. aj tým, prečo prišlo k ukončeniu pracovného pomeru, resp. prečo nie sú príjmy v takej výške ako predošlý rok.

 

Chyba druhej strany zase býva, že požaduje privysoké výživné, ktoré nezodpovedá odôvodneným potrebám dieťaťa a príjmom, resp. majetkovým pomerom druhého rodiča.

 

Niekedy stačí jedno právne poradenstvo, kde sa rodičia dozvedia základné informácie, na základe akých skutočností sa stanovuje výživné, zistia od koľko po koľko sa môže výživné pohybovať a potom už je cesta k dohode oboch strán jednoduchšia.

 

Dohoda rodičov je prospešná najmä vo veciach úpravy styku detí s rodičom, ktorému nie sú zverené – dohoda je súdom schválená len vtedy, ak je v najlepšom záujme maloletého dieťaťa.

 

 

A ak aj tak nepríde k dohode? Čo potom?
- Môže nastať časovo náročné znalecké skúmanie, ktoré môže stáť rodičov aj 1800 eur. Rodičia platia tento úkon vždy na polovicu. Toto je vec, pri ktorej si obvykle rodičia uvedomia, že ak dosiahnu konsenzus vzájomnou dohodou, ušetria peniaze, ktoré môžu investovať napr. v prospech dieťaťa. 

 

 

Čo ak jeden z dvojice nesúhlasí s rozvodom?
- Ak sa chce jeden z manželov rozviesť, no druhý s tým nesúhlasí, súd rozvedie pár aj tak. Ide iba o to, ako dlho bude súdny proces trvať. Súd sa vždy snaží o zachovanie rodiny, ak však jeden z partnerov trvá na tom, že ich životné cesty pôjdu iným smerom, pristúpi k verdiktu.

 

 

Ak príde k návrhu na rozvod, ale dvojica si to napokon rozmyslí, existuje ešte cesta späť?
- Áno. Už som riešila viaceré podobné prípady. Manželia mali plnoleté deti a vyzeralo to, že rozvod bude bezproblémový.

 

Vypracovala som návrh, súd nariadil pojednávanie a klientka mi zrazu volala, či sa to dá zrušiť, pretože po predvolaní na súd sa pohli ľady, porozprávali sa s manželom a napriek tomu, že dva roky takmer nekomunikovali, uvedomili si, že ešte chcú ich vzťahu dať druhú šancu.

 

Niekedy priamo na súde prichádza k veľkým emóciám a už sa stalo, že manželia si aj priamo tam povedali, že budú spolu pokračovať ďalej. 

 

 

Spomeniete si zo svojej praxe aj na kuriózny prípad?
- Mojím klientom bol jeden starší pán. Keď sme spisovali návrh na rozvod, zistila som, že je druhýkrát ženatý. Hovorím mu, že mi to nespomínal. On na to, že sa rozviedol a neskôr zosobášil s rovnakou ženou. "Viete, to bolo za komunistov, deťom sa vysmievali, tak sme sa opäť zobrali," povedal. Paradoxne, choroba mu napokon podlomila zdravie a druhého rozvodu sa už nedožil.

 

 

Dá sa štatisticky vyhodnotiť, prečo sa ľudia rozvádzajú?
- Za moju advokátsku kanceláriu môžem povedať, že najväčšie percento súvisí s nedostatkom komunikácie medzi partnermi. Ľudia nevedia spolu tráviť voľný čas, upúšťa sa od spoločných reálnych zážitkov. Stereotyp ľudí pohltí a vzťahy ochladnú.

 

Ďalšia vec je, že ľudia majú v ruke mobil ešte aj v reštaurácii alebo na detskom ihrisku, keď strážia deti. Psychológovia hovoria, že virtuálna nevera prevalcovala aj tú klasickú.

 

Samozrejme, manželstvá stroskotávajú i na iných veciach ako je fyzické násilie, gamblerstvo jedného z partnerov, alkoholizmus a pod. Ide však o menšie percento.

 

 

Čo ak majú partneri spolu deti a nie sú zosobášení? Ako sa potom pristupuje k súdnym sporom?
- Pri zverení detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti a nastavení výživného nehrá manželstvo až takú zásadnú úlohu.

 

Úprava práv a povinností k spoločným deťom sa dá upraviť aj počas nefungujúceho manželstva, kým súd nerozhodne o rozvode manželstva.

 

Iné je to už v rámci vysporiadania spoločného majetku, kde sa rozlišuje podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Tam spravidla nastáva problém pri vysporiadaní.

 

Je napr. rozdiel, či si beriete hypotéku pred uzavretím manželstva alebo počas neho, či ste niečo zdedili alebo niečo dostali darované a mnoho iných faktorov. Vždy je lepšie si pri dôležitých právnych úkonoch prísť po radu k advokátovi.

 

 

V amerických filmoch sa neraz hovorí o predmanželských zmluvách. Ako je to na Slovensku?
- Na Slovensku predmanželské zmluvy nie sú platné. V Amerike je to bežné, u nás môžeme riešiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov len rôznymi úpravami - rozšíriť, zúžiť, zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas manželstva.

 

Ak napr. jeden z manželov podniká, prípadne má sklony ku gamblerstvu a rôznym závislostiam ovplyvňujúcich spoločný majetok, odporúčam sa nad takýmto krokom zamyslieť.

 

---
JUDr. Eva Koleničová má právnu prax už viac ako desať rokov. Jej vlastná advokátska kancelária sídli na treťom poschodí v budove Balakovo na Paulínskej ulici 20 v Trnave. V prípade záujmu o konzultáciu si treba vopred dohodnúť termín telefonicky na 0948 048 295 alebo mailom cez eva.kolenicova@gmail.com.

Ján Král | 13.7.2020 | Rozhovory | https://www.trnavskyhlas.sk