V Trnavskom okrese sa bude z odpadu vyrábať elektrina a teplo. Tak ako vo Viedni

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 1.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28826-v-trnavskom-okrese-sa-bude-z-odpadu-vyrabat-elektrina-a-teplo-tak-ako-vo-viedni/v-trnavskom-okrese-sa-bude-z-odpadu-vyrabat-elektrina-a-teplo-tak-ako-vo-viedni.htm

V rakúskej metropole sme sa boli pozrieť na to, ako sa zhodnocuje komunálny odpad. Aj v okrese Trnava vznikne zariadenie, v ktorom sa z neho bude ekologicky vyrábať elektrina a teplo.

Projekt Centra cirkulárnej ekonomiky v okrese Šaľa je inšpirovaný najmodernejšími prevádzkami zo škandinávskych krajín ako sú Fínsko, Švédsko či Dánsko.

 

Obyvatelia Trnavského kraja patria k najväčším producentom odpadu v rámci Slovenska – ročne ho tu vznikne viac ako 500 kilogramov na hlavu.

 

Nášho regiónu, ale aj zvyšku Slovenska sa navyše týka nelichotivá štatistika – až 55 percent odpadu v krajine stále skládkujeme.

 

Znamená to, že namiesto akéhokoľvek zhodnotenia ho neekologicky zahrabávame do zeme.

 

Pokrokovejšie k spracovaniu odpadu pristupujú mnohé európske krajiny vrátane susedného Rakúska, kde je skládkovanie až na malé výnimky zakázané.

 

Preto sa tam väčšina odpadu recykluje a zvyšok sa premieňa na elektrinu a teplo. Deje sa tak v prevádzkach ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu), ktorých je v celej krajine jedenásť, z toho až štyri v hlavnom meste Viedeň.

 

 

Ako zhodnotiť odpad

Na jedno zo zariadení kúsok za hranicami sme sa boli pozrieť. Viedenské ZEVO Pfaffenau ukazuje, ako proces zhodnocovania odpadu vyzerá v praxi.

 

Pfaffenau patrí k najmodernejším zariadeniam tohto typu v celej EÚ, v priemyselno-obytnej zóne v 11. obvode ho otvorili v roku 2008.

 

Ročne sa tu spracuje 250-tisíc ton odpadu. Vďaka tomu dokáže zásobovať 50-tisíc viedenských domácností teplom a 25-tisíc elektrickou energiou.

 

Zariadenie patrí k najnovšej generácii ZEVO, čo dokresľuje aj jeho futuristický dizajn umocnený dokonalou čistotou vonkajších a vnútorných priestorov.

 

Vo Pfaffenau sa s odpadom od prvého momentu nakladá ako s cennou surovinou. Do tohto dômyselne vybudovaného zariadenia sa nerecyklovateľný odpad transportuje vďaka dobrej dostupnosti z priľahlej diaľnice.

 

Pfaffenau vo Viedni vyrába z odpadu teplo pre 50-tisíc domácností, elektrinu pre polovicu z nich. Zdroj: MVA Pfaffenau

 

 

Približne 200 smetiarskych áut denne dovezie okolo 700 ton odpadu, ktorý ďalej putuje do „pece“, kde pri teplote okolo 1 000 stupňov Celzia odovzdá svoju energiu horúcej vode umiestnenej v kotle.

 

Zo vznikajúcej pary sa vyrába elektrina a teplo.

 

Využívanie energie skrytej v odpade tak napĺňa princíp cirkulárnej ekonomiky. Navyše šetrným spôsobom k okolitému prostrediu, keďže zariadenia tohto typu majú stanovené prísne emisné limity.

 

Najbližšia rezidenčná štvrť je od Pfaffenau vzdialená zhruba 300 metrov, ďalšie z viedenských zariadení Spittelau je však situované priamo v centre mesta iba 20 minút chôdze od Stephansdomu.

 

Obyvateľom Viedne, ktorá sa pravidelne umiestňuje na špici rebríčkov najkvalitnejších miest na život, zariadenia ZEVO nijakým spôsobom neuberajú na komforte.

 

Naopak, prispievajú k tomu, že rakúska metropola patrí k najčistejším a najzelenším v globálnom meradle aj vzhľadom na vysokú mieru energetického zhodnocovania odpadu.

 

 

Teplo a elektrina aj pre okres Trnava

Inšpirácia z Viedne, ale aj príklady zo škandinávskych krajín, sú odrazovým mostíkom pre spoločnosť ewia, ktorá plánuje vybudovať podobné zariadenie v okrese Trnava.

 

Zhodnocovanie odpadu bude prebiehať v rámci moderného Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE), pričom projekt predstavuje investíciu 120 miliónov eur.

 

„V Trnavskom kraji v najbližších rokoch približne polovica skládok ukončí prevádzku. Ak nechceme budovať ďalšie, riešením je práve moderné Zariadenie na energetické využitie odpadu,“ vysvetľuje Michal Smolák, prevádzkový riaditeľ spoločnosti ewia, ktorá stojí za projektom CCE a celkovo na Slovensku počíta s vybudovaním piatich zariadení.

 

„Zariadenia, ktoré plánujeme na Slovensku, budú spĺňať rovnaké prísne emisné kritériá ako ZEVO vo Viedni, pretože platia plošne v celej Únii,“ dopĺňa Smolák.

 

Spracúvať sa bude výhradne odpad produkovaný v regióne.

 

Moderné ZEVO vznikne aj v okrese Trnava v rámci Centra cirkulárnej ekonomiky. Zdroj: ewia a. s.

 

 

Nevytváranie ďalších skládok vyžaduje aj Európska únia, ktorá členské štáty vrátane Slovenska zaväzuje, aby do roku 2035 skládkovali maximálne 10 percent odpadu.

 

V súčasnosti u nás fungujú dve prevádzky ZEVO – v Bratislave a Košiciach. Okrem trnavského regiónu má ďalšia pribudnúť v okrese Šaľa, obe prispejú k tomu, že elektrina a teplo sa budú produkovať z väčšieho množstva odpadu ako v súčasnosti, keď sa týmto spôsobom zužitkuje zhruba len desatina z celého objemu.

 

„Chceme, aby CCE v trnavskom i šalianskom regióne boli najmodernejšími stavbami svojho druhu v strednej Európe. Ide o zariadenia s najvyšším a zároveň najprísnejším európskym technologickým štandardom. Otvorením centra sa odpad prestane vyhadzovať na skládky, zaťažovať životné prostredie a využije sa v prospech ľudí jeho vrátením späť do výroby alebo premenou na energiu,“ dopĺňa Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti ewia.

 

CCE v okrese Trnava plánuje ewia uviesť do prevádzky v rokoch 2025 – 2026.

 

Zariadenie v prvej fáze ročne spracuje 130-tisíc ton odpadu a bude schopné produkovať teplo a elektrickú energiu v rôznom pomere podľa meniacich sa požiadaviek na odber v priebehu roka.

 

Centrum ročne vyrobí elektrinu pre približne 18-tisíc domácností, výroba užitočného tepla pokryje spotrebu vyše 2-tisíc domácností.

 

V CCE sa plánuje investor popri ekologickom spracovaní odpadu zamerať aj na osvetu detí v Centre environmentálnej výchovy.

reklamný článok | 17.7.2020 | Firmy, ľudia a PR články | https://www.trnavskyhlas.sk