Ulice pomenujú aj v Bohdanovciach, medzi návrhmi je Mladý potok aj Za školou

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 20.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28878-ulice-pomenuju-aj-v-bohdanovciach-medzi-navrhmi-je-mlady-potok-aj-za-skolou/ulice-pomenuju-aj-v-bohdanovciach-medzi-navrhmi-je-mlady-potok-aj-za-skolou.htm

Obyvatelia môžu návrhy pripomienkovať, konečné slovo pri pomenovaní ulíc budú mať poslanci obecného zastupiteľstva.

Každá ulica v dedine pri Trnave bude mať oficiálne svoj názov. Foto: pm

 

Po Bučanoch, Voderadoch či Ružindole, kde v tomto roku pomenovali svoje ulice, chystajú rovnaký krok aj v Bohdanovciach nad Trnavou.

 

Vytvorená komisia navrhla názvy pre 26 ulíc a uličiek, k týmto návrhom sa teraz môžu vyjadriť obyvatelia.

 

Pripomienky, pozmeňujúce alebo úplne iné návrhy môžu doručiť písomne na obecný úrad alebo do schránky na budove obecného úradu do 15. augusta.

 

V Bohdanovciach by mali mať okrem ulíc s bežnými názvami ako Krátka, Záhradná, Nová či Poľná aj ulice s kreatívnejšími pomenovaniami ako Mladý potok, Pod lipkami alebo Za školou.

 

K hranici s katastrom susedných Šelpíc povedie Hraničná ulica.Väčšina z návrhov zrejme vychádza zo zaužívaných názvov, ani v jednom prípade komisia nenavrhla pomenovať ulicu po známom rodákovi alebo nejakej osobnosti.

 

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa podľa zákona o obecnom zriadení určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a podobne.

 

Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

 

Konečné slovo pri určovaní názvov ulíc v Bohdanovciach nad Trnavou budú mať poslanci obecného zastupiteľstva. Ulice možno pomenovať len formou všeobecne záväzného nariadenia, na jeho prijatie je potrebná trojpätinová väčšina poslancov.

 

Aké názvy navrhuje komisia?

Hlavná, Hraničná, Za potokom, Pažitná, Záhradná, Tehelná, Družstevná, Majerská, Krátka, Mladý potok, Za školou, Farská, Veterná, Za humnami, Vŕšok, Kopcová, Vysoká, Pod lipkami, Agátová, Nová, K luhom alebo Lužná, Horný mlyn, Poľná, Panšula,Športová, Na Doline.

(pm)

 

prispievatelia | 26.7.2020 | Región | https://www.trnavskyhlas.sk