Najstarší funkcionársky mohykán Spartaka TAZ Trnava oslavuje deväťdesiatiny

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 24.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/28904-najstarsi-funkcionarsky-mohykan-spartaka-taz-trnava-oslavuje-devatdesiatiny/najstarsi-funkcionarsky-mohykan-spartaka-taz-trnava-oslavuje-devatdesiatiny.htm

Rudolf Mesíček, rodák z Horných Orešian, si pätnásť tajomníckych sezón odkrútil v telovýchovnej jednote široko rozvetvenej červeno-čiernej komunity, rovnaký časový úsek sedel na podpredsedníckej stoličke Stavbára OSP Modranka.

Legendárny trnavský funkcionár Rudolf Mesíček prijme v šiesty augustový deň početných gratulantov k úctyhodným deväťdesiatym narodeninám. Takto sa svojho času zvečnil pri trofeji Ligy majstrov, ktorá zavítala do Trnavy. Foto: zdroj jl

 

O jeho mimoriadne pestrých aktivitách v telesnej kultúre na pôde Spartaka Trnava i v susednej Modranke by sa dala napísať obsiahla kniha.

 

Do tohto priestorovo ohraničeného príspevku na webe trnavskyhlas.sk však možno vybrať iba zopár postrehov zo života výnimočného funkcionára.

 

Hornoorešiansky rodák Rudolf Mesíček (* 6. august 1930) vyoral na športovom poli poriadne hlbokú brázdu.

 

Po skončení stredoškolských štúdií sa zamestnal v dominujúcom prostredí Coburgovych závodov. 

 

Vtedy, v druhej polovici štyridsiatych rokov, často venoval chvíle voľna zapájaniu sa do organizátorských aktivít v tamojšom telovýchovnom subjekte.

 

Rozsiahla fabrika na okraji Trnavy mala totiž patronát aj nad športovcami Coburgu, neskôr Sokola Kovosmalt.

 

Kormidloval jedenásť oddielov a odborov

Presuňme sa do r. 1960, keď vedenie tohto národného podniku na Ulici Jozefa Barčovského poverilo R. Mesíčka prevzatím tajomníckej pozície v TJ Spartak.

 

Názov materskej fabriky sa z Kovosmaltu zmenil od šesťdesiateho siedmeho na Trnavské automobilové závody. Ich podpora zamestnancov aj ďalších stúpencov pohybových aktivít zdravia bola priam príkladná.

 

"Našu široko rozvetvenú základňu vtedy tvorilo až jedenásť oddielov a odborov," uviedol dlhororočný spartakovský tajomník Rudolf Mesíček. Na nudu si teda neťažkal.

 

Popri zlatej ére futbalových bílích andelov, vyšperkovanej piatimi majstrovskými titulmi vo federálnej lige a ďalšímí cennými zásahmi v pohárových súťažiach na domácich i zahraničných trávnikoch, podobne išla karta iným odvetviam v štruktúre Spartaka TAZ.

 

Funkcionársky prestup do Modranky

Tajomník červeno-čiernej jednoty R. Mesíček riadil široko rozvetvené aktivity do roku 1975, keď prijal ponuku od vedenia Okresného stavebného podniku v Trnave.

 

Stal sa z neho podnikový námestník a zároveň zasadol do podpredsedníckeho kresla v patronátnej Telovýchovnej jednote Stavbár OSP Modranka.

 

Mimoriadne úrodnú etapu modrančianskeho športu písal Mesíček po boku nezabudnuteľného predsedu patronátnej TJ Ľudovíta Ševčíka.

 

Výslednicou ich spoločných snáh bolo najmä vybudovanie prekrásneho Areálu zdravia. Objekt slúžil bezplatne každému záujemcovi.

 

Tiež desiatky úspešných kapitol vo vrcholovom, výkonnostnom či masovom športe šírili ten najlepší chýr o vtedajších aktivitách športovej rodiny v Modranke.


"Moje podpredsednícke účinkovanie trvalo v TJ Stavbár OSP až do sezóny 1990. Vtedy sa mi o slovo prihlásil čas neúprosného odchodu do starobného dôchodku," uviedol R. Mesíček.

 

Pri bilancovaní svojho celoživotného telovýchovného diela v oboch agilných jednotách spomenul na prvom mieste manželku Jarmilu.

 

"Všestrannou podporou a pochopením funkcionárskych záľub vytvárala pevné rodinné zázemie," dodal vzácny jubilant.

 

V polovici septembra oslávia Mesíčkovci úctyhodných šesťdesiatpäť rokov spoločnej cesty životom.


JAROSLAV LIESKOVSKÝ
 

prispievatelia | 6.8.2020 | FC Spartak Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk