V Piešťanoch otvoria Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 20.10.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29157-v-piestanoch-otvoria-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva/v-piestanoch-otvoria-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva.htm

Piešťany si v tomto roku pripomínajú 75. výročie vyhlásenia za mesto, pri tejto príležitosti si v kúpeľnom meste počas septembra zrekapitulujú najdôležitejšie udalosti tohto obdobia, pripomenú si aj osobnosti, ktoré významne prispeli k zviditeľneniu Piešťan doma i vo svete.

Ilustračná grafika. Zdroj: piestany.sk

 

Piešťany sú v tomto roku hostiteľom otváracieho ceremoniálu Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Celoslovenské podujatie otvorí už dnes večer v piešťanskom amfiteátri program Pocta dedičstvu našich predkov i súčasníkov.

 

Základným cieľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

 

Piešťany si v tomto roku pripomínajú 75. výročie vyhlásenia za mesto.

 

Pri tejto príležitosti si podľa informácií Drahomíry Moretovej z Mestského úradu v Piešťanoch v kúpeľnom meste počas septembra zrekapitulujú najdôležitejšie udalosti tohto obdobia, pripomenú si aj osobnosti, ktoré významne prispeli k zviditeľneniu Piešťan doma i vo svete.

 

Priestor dostanú aj zaujímavosti, o ktorých sa často nehovorí, ale patrili k významným medzníkom v piešťanských dejinách.

 

„Počas mesiaca september pripravujeme mnoho zaujímavých podujatí, vďaka ktorým pozveme verejnosť na miesta, kam sa často nechodí, odhalíme priestory, objekty, ktoré sú tajuplné, ale úzko späté s našou históriou. Navštívime starý kláštor, židovský cintorín, bahennú kuchyňu a mnoho ďalších zákutí,“ informovala Moretová.

 

V Piešťanoch sa do tvorby programu zapojili aj ďalšie inštitúcie a organizácie, akými sú súbor Lúčnica, Balneologické múzeum Imricha Wintera, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a ďalší.

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september približne v 50. štátoch Európy.

 

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V posledných rokoch boli ich hostiteľom napríklad Bratislava, Košice, Poprad, Bardejov alebo Trnava.

 

Okrem hostiteľského mesta sa však k organizovaniu kultúrnych podujatí pridávajú aj viaceré ďalšie slovenské mestá.

 

SITA

prispievatelia | 8.9.2020 | Piešťany | https://www.trnavskyhlas.sk