Tip na knihu: Štefan Kuzma predstavil zbierku Atlas bielej

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29983-tip-na-knihu-stefan-kuzma-predstavil-zbierku-atlas-bielej/tip-na-knihu-stefan-kuzma-predstavil-zbierku-atlas-bielej/

V rubrike Slovom proti vírusom, ktorú zostavuje Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v spolupráci s portálom trnavskyhlas.sk pokračujeme rozhovorom o poézii.

Pavol Tomašovič (vľavo) v debate so Štefanom Kuzmom. Foto: KJF
 

S bánikom a spisovateľom Štefanom Kuzmom diskutoval o jeho básnickej zbierke Atlas bielej Pavol Tomašovič.

 

Obaja sú zároveň spoluautormi projektu Trnavská poetika, ktorý od roku 2016 realizujú spoločne s Knižnícou Juraja Fándlyho v Trnave. 

 

prispievatelia | 22.1.2021 | Slovom proti vírusom | https://www.trnavskyhlas.sk