RETRO: Pradávna listina, v ktorej sa spomína Trnava ako Sumbot, má výročie

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30087-retro-pradavna-listina-v-ktorej-sa-spomina-trnava-ako-sumbot-ma-vyrocie/retro-pradavna-listina-v-ktorej-sa-spomina-trnava-ako-sumbot-ma-vyrocie/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 8. do 14. februára 2021.

Ilustračné foto: Ján Král


8. február
1701
– Pred 320 rokmi sa vo Viedni narodil cisársky dvorný staviteľ JOHANN BAPTISTA MARTINELLI, projektant kaštieľa v Dolnej Krupej (+1757). 


1781 – Pred 240 rokmi sa v Trnave narodil medailér a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, ktorý pôsobil vo Viedni (+1857). 


1936 – Pred 85 rokmi sa v Cíferi narodila prírodovedkyňa, vysokoškolská pedagogička a odborná publicistka BLANKA BÖHMOVÁ - DULOVIČOVÁ, absolventka trnavského gymnázia a nositeľka Ceny obce Cífer, ktorá v rokoch 1998-2000 prednášala na Trnavskej univerzite (+2009).

 

 

9. február
1796
– Pred 225 rokmi sa v Brezovej pod Bradlom narodil zakladateľ Spolku gazdovského v Sobotišti, prvého úverového družstva na európskom kontinente,   učiteľ a autor učebníc SAMUEL JURKOVIČ, ktorý pôsobil aj ako notár vo Vrbovom (+1873). 


1971 – Pred 50 rokmi v Trnave zomrel profesor a riaditeľ Strednej ekonomickej školy JÚLIUS LANÁK, priekopník zavedenia strojopisu ako učebnej a praktickej disciplíny na Slovensku. 

 

 

10. február
1921
– Pred 100 rokmi sa v Jaklovciach narodil poľnohospodársky odborník, učiteľ a odborný publicista JÁN  GUSPAN, riaditeľ Výskumného ústavu  rastlinnej výroby v Piešťanoch (+1993).   

 


11. február
1211
– Pred 810 rokmi pápež Inocent III. listom potvrdil rozhodnutie ostrihomského arcibiskupa Jána o darovaní časti príjmov trnavského kostola ostrihomským kanonikom. Táto listina je najstaršou hodnovernou písomnou správou o Trnave, ktorá sa v listine spomína s názvom Sumbot.  

 

1861 – Pred 160 rokmi sa v Hlohovci narodil učiteľ, organista, básnik a spisovateľ pre deti JÁN ANZELM PETROVIČ, jednateľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave (+1931).  

 

1946 – Pred 75 rokmi sa v Pezinku narodil baletný majster, choreograf a pedagóg DUŠAN NEBYLA, dlhoročný sólista Baletu SND v Bratislave, ktorý pôsobil v Trnave, kde založil Štúdio baletu a súčasného scénického tanca a Súkromné tanečné konzervatórium. V roku 2007 mu bolo udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (+2008). 

 

 

12. február
1866
– Pred 155 rokmi sa v Dolnom Kubíne narodil spisovateľ, dramatik a lekár LADISLAV NÁDAŠI - JÉGÉ, ktorý často návštevoval Trnavu, kde jeho syn bol  riaditeľom nemocnice. Jeho pamiatku pripomínala pamätná tabuľa v areáli nemocnice (+1940).

 

 

13. február
1946
– Pred 75 rokmi v Dolnej Krupej zomrela grófka MÁRIA HENRIETA CHOTEKOVÁ, zakladateľka svojho času najväčšieho rozária v strednej Európe, ktorej meno nesie viacero ruží a jej pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove kláštora Kongregácie dcér božskej lásky v Dolnej Krupej. 

 

 

14. február
1826
– Pred 195 rokmi sa v obci Háj narodil účastník Slovenského povstania v roku 1848, splnomocnenec SNR pre verbovanie dobrovoľníkov a zásobovací komisár KAROL HOLUBY ktorého po uväznení štatariálny súd v Hlohovci odsúdil na smrť a nechal popraviť na rovnakom mieste pri dnešnom Šulekove, kde krátko predtým obesili aj Viliama Šuleka. Pamiatku oboch martýrov pripomína na mieste popravy kamenný pomník od architekta Dušana Jurkoviča a pamätmá tabuľa na budove Mestskej knižnice v Hlohovci (+1848).

 

1996 – Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel jazykovedec-dialektológ, etnograf, redaktor, prekladateľ a odborný publicista JOZEF R. NIŽNANSKÝ, rodák z Brestovian a absolvent gymnázia v Trnave.  

 

PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 8.2.2021 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk