Životné jubileá oslávia trnavské športové ikony Anna Belková a Jozef Svátek

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30130-zivotne-jubilea-oslavia-trnavske-sportove-ikony-anna-belkova-a-jozef-svatek/zivotne-jubilea-oslavia-trnavske-sportove-ikony-anna-belkova-a-jozef-svatek/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 15. do 21. februára 2021.

Anna Belková a Jozef Svátek. Foto: Lukáš Grinaj, Ján Král


15. február 
2011
– Pred 10 rokmi v Prahe zomrel zaslúžilý majster športu ALEXANDER ZVOLENSKÝ, rodák z Modranky, absolvent trnavského gymnázia, majster Slovenska v behu na 800 metrov a 1500 metrov a neskorší tréner. 

 


16. február 
1931
– Pred 90 rokmi sa v Trnave narodil orientalista, arabista, prekladateľ a odborný publicista SVETOZÁR PANTŮČEK, riaditeľ Orientálneho ústavu ČSAV v Prahe (+2000). 


1936 – Pred 85 rokmi sa v Bratislave narodil divadelný a filmový herec LEOPOLD HAVERL, ktorý v rokoch 1960-65 pôsobil v Krajovom divadle v Trnave (+2016). 


2011 – Pred 10 rokmi v Seredi zomrela akademická maliarka a pedagogička MAGDALÉNA PREŠNAJDEROVÁ, ktorá učila na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi. 

 


17. február
1921
– Pred 100 rokmi sa v Leopoldove-Mestečku narodila novinárka, rozhlasová redaktorka, poetka a spisovateľka pre deti a mládež VIOLA TRUCHLÍKOVÁ (+1973). 

 

1951 – Pred 70 rokmi sa v Žiline narodila nestorka trnavského ženského futbalu ANNA BELKOVÁ, viacnásobná majsterka Slovenska, hráčka a neskoršia trénerka a predsedníčka klubu TJ Skloplast Trnava, nositeľka Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy.

 

1961 – Pred 60 rokmi v Trenčíne sa narodil v Trnave žijúci športovec JOZEF SVÁTEK, viacnásobný majster Československa a Slovenska a majster sveta v džude veteránov, tréner džudistov Slávie Trnava a nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy. 

 

1981 – Pred 40 rokmi v Trnave zomrel obvodný lekár a všestranný športovec ANTON KOPECKÝ, reprezentant na majstrovstvách sveta v hádzanej r. 1954 vo Švédsku, kde mužstvo ČSR získalo bronzovú medailu.  

 

 

18. február
1891
– Pred 130 rokmi v Moštenici sa narodil jazykovedec, prekladateľ, pedagóg a  autor učebníc JÁN MIHÁL, ktorý učil na gymnáziu v Trnave (+1969). 

 

 

19. február
1921
– Pred 100 rokmi sa v Hlohovci narodil šachista a tvorca šachových skladieb PETER MILJKOVIČ, člen prvoligového šachového družstva Slovan Hlohovec (+1990). 

 

1971 – Pred 50 rokmi v Piešťanoch zomrel bábkoherec PAVOL NOSÁLEK, šéf bábkarskej putovnej kočovnej spoločnosti. 

 

 

20. február 
1786
– Pred 235 rokmi v Gbeloch sa narodil národný buditeľ, bernolákovský spisovateľ a prekladateľ ANTON KNAPP, ktorý študoval v Trnave a pôsobil ako farár v Dolnej Krupej (+1848). 

 

1956 – Pred 65 rokmi v Piešťanoch zomrel novinár, knihovník a redaktor KAROL GRUBER – SZEREDAI.  

 

1961 – Pred 60 rokmi v Trnave sa narodil zbormajster a dirigent viacerých speváckych zborov GABRIEL KALAPOŠ, riaditeľ ZUŠ a zakladateľ Medzinárodného festivalu speváckych zborov – Trnavské zborové dni.  

 

1996 – Pred 25 rokmi v Trnave bol založený Filatelistický klub Tirnavia, ktorému bolo udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za rok 1997.  

 

2001 – Pred 20 rokmi v Bratislave zomrel trnavský rodák JÁN KOHÚT, fotograf, filmový i televízny spravodajský kameraman a reportér.

 

 

21. február 
1946
– Pred 75 rokmi v Jaslovciach (dnes Jaslovské Bohunice) sa narodil jadrový energetik JOZEF  HUTTA, absolvent SPŠ strojníckej v Trnave.

 

PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 15.2.2021 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk