Tip na sviatočné čítanie: Vzkriesenie od ruského klasika

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30392-tip-na-sviatocne-citanie-vzkriesenie-od-ruskeho-klasika/tip-na-sviatocne-citanie-vzkriesenie-od-ruskeho-klasika/

Ani v predveľkonočnom období nebude chýbať pre čitateľov portálu trnavskyhlas.sk literárna inšpirácia. Aktuálna bude nie len z pohľadu Veľkej noci, ale i prichádzajúcej jari, ktorá by symbolicky mohla byť aj impulzom pre náš spoločenský život.

Pavol Tomašovič predstavuje knihu Vzkriesenie. Reprofoto: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 

Jar, Veľká noc i otepľovanie v medziľudských vzťahoch sprevádza našu kultúru stáročia a aj preto ponúkaná esej sa opiera o literárnu klasiku Vzkriesenie od Lev Nikolaja Tolstoja.

 

Hlavný hrdina románu vzriesil v sebe ľudskosť, podobne ako príroda po období tmy prebúdza k životu stromy, kvety a všetko živé okolo nás.

 

Román i prebúdzajúca sa príroda nám pripomínajú, že ak opäť chceme žiť v harmónii so sebou i svetom, ak naša túžba po jari a oteplení medzi nami je pravdivá, potrebujeme z osídiel vypočítavosti a obáv oslobodiť svoju ľudskosť.

 

Obnoviť dôveru, k tým, s ktorými život zdieľame.

 

Predpokladá to odolať pokušeniu, hľadať príčiny nezhôd a chladu u iných a neprepadnúť nutkavej nespokojnosti s tým, čo máme.

 

Posolstvo Lev Nikolajeviča Tolstoja je napriek odstupu stočia stále aktuálne.

 


(pt)

prispievatelia | 1.4.2021 | Slovom proti vírusom | https://www.trnavskyhlas.sk