Viedeň schválila výstavbu divadla v Trnave, Starý Linč zmenil vlastníka

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30535-vieden-schvalila-vystavbu-divadla-v-trnave-stary-linc-zmenil-vlastnika/vieden-schvalila-vystavbu-divadla-v-trnave-stary-linc-zmenil-vlastnika/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 26. apríla do 2. mája 2021.

Divadlo Jána Palárika v Trnave. Foto: Ján Král

 

26. apríl
1656
 – Pred 365 rokmi sa v Trnave narodil uhorský magnát a protiturecký bojovník JURAJ SEČÉNI, kapitán a majiteľ viacerých hradov, ktorý vlastnil domy aj v Trnave a v Hlohovci (+1732).


1951 – Pred 70 rokmi v Trnave zomrel pedagóg, spisovateľ a prekladateľ JÁN DETRICH, riaditeľ ľudovej školy v Horných Zeleniciach a v Trnave, autor učebníc a informačnej monografie o Trnave. 

 

27. apríl
1876
– Pred 145 rokmi v Banskej Bystrici zomrel národný buditeľ a cirkevný hodnostár TOMÁŠ ČERVEŇ, spoluzakladateľ Matice slovenskej i Spolku sv.Vojtecha, ktorý finančne podporil vydania básnických spisov Jána Hollého. 

 


28. apríl
1831
– Pred 190 rokmi viedenské úrady povolili stavbu divadla v Trnave. 

 


29. apríl 
1956
– Pred 65 rokmi sa v Piešťanoch narodil architekt a vysokoškolský pedagóg PETER MATIAŠOVSKÝ, riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. 


1986 – Pred 35 rokmi v Bratislave zomrel lekár ZOLTÁN RÉNYI, ktorý pracoval v trnavskej nemocnici, bol osobným lekárom hudobného skladateľa M. Schneidra - Trnavského a neskôr pôsobil ako praktický lekár v Seredi a vo Vrbovom.  

 


30. apríl 
1826
– Pred 195 rokmi sa vo Vrbovom narodil básnik, kultúrny pracovník a ev. farár JÁN JURAJ BOOR, ktorý bol väznený za účasť v revolúcii roku 1848
(+1879).

 

 
1. máj 
1906
– Pred 115 rokmi vo voľbách v Trnave zvíťazil slovenský národovec MARTIN KOLLÁR, redaktor, prekladateľ a správca SSV, ktorý sa stal poslancom uhorského snemu za trnavský okres. 


1916 – Pred 105 rokmi v Hlohovci sa narodil krasokorčuliar a neskorší tréner ŠTEFAN TUPÝ (+1995). 


1941 – Pred 80 rokmi v Bratislave zomrel skalický rodák ĽUDOVÍT VALACH, lekár-rádiológ, priekopník a zakladateľ rádiológie a rádioterapie na Slovensku. 


1946 – Pred 75 rokmi sa v Ľubici narodil športovec MILAN BELKO, čs. rekordér v atletickej chôdzi a reprezentačný tréner chodcov Slovenska, ktorý študoval na SPŠ a pôsobil v Trnave. 


1996 – Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel stolný tenista, majster Slovenska a tréner ĽUDOVÍT GLASA, rodák z Cífera. 

 


2. máj 
1536
– Pred 485 rokmi po dlhotrvajúcom súdnom spore dedina Starý Linč, ktorú bývalý trnavský mestský kapitán a významný mešťan PAVOL HOLÝ daroval testamentárne mestu Trnava, bola definitívne vovedená Bratislavskou kapitulou do majetku mesta.

 

1911 – Pred 110 rokmi v Šúrovciach sa narodil kňaz a cirkevný hodnostár pôsobiaci v emigrácii v Paríži FRANTIŠEK REVES, ktorý v 50. rokoch úspešne organizoval úteky prenasledovaných režimom zo Slovenska do zahraničia, medzi ktorými bol aj básnik a lekár Andrej Žarnov z Trnavy (+1997). 

 

PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 26.4.2021 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk