Muž využil zbraňovú amnestiu, na políciu do Trstína priniesol 6000 nábojov

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 15.6.2021
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30559-muz-vyuzil-zbranovu-amnestiu-na-policiu-do-trstina-priniesol-6000-nabojov/muz-vyuzil-zbranovu-amnestiu-na-policiu-do-trstina-priniesol-6000-nabojov/

Štvrté kolo zbraňovej amnestie sa končí 30. apríla.

V bedniach, ktoré priniesol muž, boli tisíce nábojov. Foto: KR PZ Trnava

 

V posledný aprílový deň končí zbraňová amnestia. Možnosť beztrestne sa zbaviť nelegálne držaných zbraní a streliva využil aj muž, ktorý na Obvodné oddelenie policajného zboru v Trstíne priniesol viac ako 6000 nábojov.


Ako polícia informuje na sociálnej sieti, muníciu pošlú na Kriminalisticko – expertízny ústav do Bratislavy.


Polícia v takomto prípade vystaví potvrdenie o prevzatí zbrane a streliva. 


"Zároveň, občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive," informuje polícia.
 

Ján Král | 29.4.2021 | Región | https://www.trnavskyhlas.sk