Literárny tip: Do pozornosti dávame menej známe dielo Karla Čapka

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30565-literarny-tip-do-pozornosti-davame-menej-zname-dielo-karla-capka/literarny-tip-do-pozornosti-davame-menej-zname-dielo-karla-capka/

V rubrike Slovom proti vírusom prinášame ďalšie literárne zamyslenie Pavla Tomašoviča pred blížiacim sa víkendom.

Pavol Tomašovič s knihou Karla Čapka. Reprofoto: youtube

 

To, že literatúra dokáže reflektovať, tak krásy života okolo nás, ako aj spoločenské vzťahy a súvislosti potvrdzuje viacero literárnych diel a autorov.

 

Patrí k nim aj Karol Čapek, ktorého poznáme z viacerých protivojnových diel.

 

Karol Čapek však bol nielen prezieravým vizionárom, ale i precíznym pozorovateľom sveta okolo nás. Jeho diela sú zdrojom pre premýšľanie i v dnešnej dobe.

 

O tom je i nasledujúca literárna inšpirácia, ktorej podnetom je menej známe dielo Karla Čapka O veciach obecných čiže Zóon politikom, v ktorom sa zamýšľa aj o demokracii, ktorú by sme nemali vnímať ako systém, ale cestu, na ktorej stojí každý z nás.

 

 

(top)

prispievatelia | 30.4.2021 | Slovom proti vírusom | https://www.trnavskyhlas.sk