Do Trstína prišlo vojsko, kráľ potvrdil mandát o neplatení mýta Trnavčanmi

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 21.9.2023
https://www.trnavskyhlas.sk/c/30619-do-trstina-prislo-vojsko-kral-potvrdil-mandat-o-neplateni-myta-trnavcanmi/do-trstina-prislo-vojsko-kral-potvrdil-mandat-o-neplateni-myta-trnavcanmi/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 10. do 16. mája 2021.

Ilustračné foto: Henryk Niestrój, pixabay.com

 

10. máj
1921
– Pred 100 rokmi sa v Nižnej pri Piešťanoch narodil akademický maliar a knižný ilustrátor JULIÁN FILO (+2007). 

 


11. máj
1946
– Pred 75 rokmi sa v Trnave narodil dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva a dobrovoľný požiarnik IVAN MIČKA, v rokoch 1998 - 2002 prednosta okresného úradu.


2006 – Pred 15 rokmi v Piešťanoch zomrel motocyklový a automobilový pretekár EDUARD  BERTOLI, viacnásobný majster Slovenska, spoluzakladateľ a riaditeľ piešťanskej motoristickej súťaže Cena Slovenska.

 


12. máj
1791
– Pred 230 rokmi v Budíne zomrel lekár, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej Lekárskej fakulty VÁCLAV TRNKA, autor odborných prác a učebníc. 


1846 – Pred 175 rokmi sa v Trnave narodil poľnohospodársky odborník a publicista JÚLIUS JABLÁNCI, ktorý pôsobil ako učiteľ ovocinárstva a vinohradníctva v Rakúsku (+1919). 


1971 – Pred 50 rokmi v Skalici zomrel herec VOJTECH KOVARÍK, ktorý pôsobil v Martine, vo Zvolene i v Krajovom divadle v Trnave. 


1976 – Pred 45 rokmi v Trnave zomrel hudobník, pedagóg a odborný publicista VIKTOR BRÓS, vedúci Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, zbormajster a umelecký vedúci Okresného učiteľského spevokolu a dlhoročný dirigent spevokolu Bradlan. 


1996 – Pred 25 rokmi v Bratislave zomrel chemik, profesor SVŠT, autor učebníc a vynálezca JÁN ILAVSKÝ, rodák z Bieleho Kostola, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu. 

 


13. máj 
1456
– Pred 565 rokmi uhorský kráľ LADISLAV V. vydal v Bratislave opätovne mandát, ktorým potvrdil Trnavčanom výsadu o neplatení mýtnych a tridsiatkových poplatkov a všetkým vyberačom mýta zakázal vyžadovať od nich túto taxu.  


1921 – Pred 100 rokmi sa v Dolnej Krupej narodil misionár Inštitútu školských bratov a pedagóg JÁN SLÁDEČEK, učiteľ v Egypte a v Libanone, kde aj zomrel (+2000). 

 


14. máj
1931
– Pred 90 rokmi sa v Trnave uskutočnila verejná manifestácia za práva Slovákov v Maďarsku, na ktorej bola prijatá rezolúcia proti sústavnému utláčaniu slovenskej menšiny. 


1946 – Pred 75 rokmi sa v Piešťanoch narodil lekár, patológ, vysokoškolský profesor a odborný publicista ŠTEFAN GALBAVÝ. 

 

 

15. máj
1921
– Pred 100 rokmi sa v Banke pri Piešťanoch narodil akademický sochár, výtvarník a reštaurátor JÁN RYBÁRIK, autor sochy Eva na trnavskom sídlisku Prednádražie (+2005). 

 


16. máj
1661
– Pred 360 rokmi prišlo cez Trstín do vtedajšieho Uhorska 16-tisícové cisárske vojsko. 


1871 – Pred 150 rokmi sa v obci Baja v dnešnom Maďarsku narodil stredoškolský pedagóg ĽUDOVÍT SCHINNER, ktorý v rokoch 1907-1918 pôsobil ako profesor jazykov na trnavskom gymnáziu (+1951).  


1916 – Pred 105 rokmi sa v Šúrovciach narodil spisovateľ, publicista a redaktor JOZEF ZAVARSKÝ, absolvent trnavského gymnázia (+1983).


1971 – Pred 50 rokmi v emigrácii v USA zomrel básnik, spisovateľ, publicista, funkcionár krajanských spolkov a kňaz MILOŠ KLIMENT MLYNAROVIČ, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, kde vstúpil do františkánskej rehole a neskôr pôsobil aj v kláštore v Hlohovci.  


PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 10.5.2021 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk