Trnavský jarmok s novinkami. Na burčiak len v reflexnej veste!

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/3069-trnavsky-jarmok-s-novinkami-na-burciak-len-v-reflexnej-veste/trnavsky-jarmok-s-novinkami-na-burciak-len-v-reflexnej-veste/

Zákaz predaja automobilov, zbraní a streliva, jedov, cigariet, liekov a zvierat okrem dusených a pečených. To sú len niektoré zo zásad, ktoré ustanovila Organizačná skupina Mestského úradu v Trnave pre predajcov na tohtoročnom jarmoku.

Páni síce vesty majú, ale pri burčiaku na jarmoku by to nestačilo. Pri konzumácii alkoholu nad obsah 0,3 promile v krvi bude nevyhnutná aj cyklistická prilba. FOTO: Michal Hlavatovič

 

 Čo však bude návštevníkov viacej zaujímať, sú novinky súvisiace s konzumáciou burčiaku, piva a ostatných alkoholických nápojov. Ako nás informoval námestník riaditeľa Tradičného trnavského jarmoku 2011 Ing. Juraj Kadlubec, skupina sa dôkladne zaoberala aj bezpečnosťou jarmočníkov.

 

Prvýkrát v histórii vzala na vedomie, že najviac úrazov býva u ľudí na hlavu padnutých, z čoho až 97,4 percenta tvoria osoby, ovplyvnené alkoholom. Zvyšok predstavujú kolízie opilcov so zásobovacími vozidlami a medzi sebou navzájom v čase zníženej viditeľnosti, v Záväzných pokynoch a ustanoveniach Mesta presnejšie označenom termínom „ked je tma“.

 

Organizačná skupina Tradičného trnavského jarmoku 2011 preto rozhodla, že všetci účastníci podujatia s obsahom alkoholu v krvi nad 0,3 promile budú od okamihu, špecifikovaného pojmom „ked je tma“, povinní nasadiť si cyklistickú prilbu a obliecť reflexnú vestu oranžovej, resp. žltozelenej farby.

 

Príslušníci štátnej i mestskej polície od momentu „ked je tma“ zaujmú pozície na všetkých vstupoch na jarmočnisko a každého návštevníka podrobia dychovej skúške. Pri hladine alkoholu v krvi nad 0,3 promile nepustia mimo jarmočnú zónu žiadnu osobu bez prilby a vesty.

 

Zachytení bez tejto ochrany sa budú môcť prepraviť domov výlučne taxíkmi, pripravenými na určených parkoviskách. Je preto nevyhnutné, aby si každý konzument alkoholických nápojov odložil na tento účel najmenej 2,50 eura, prípadne viac, ak by medzitým niekto vozidlá s touto dampingovou taxou podpálil.

 

Námestník riaditeľa jarmoku Juraj Kadlubec si od opatrenia sľubuje, že počet na hlavu padnutých klesne v Trnave na nulu.

Benjamín Škreko | 29.8.2011 | Fáma | https://www.trnavskyhlas.sk