Inšpirácie z knižnice: Vianoce pripomínajú nádej

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/31998-inspiracie-z-kniznice-vianoce-pripominaju-nadej/inspiracie-z-kniznice-vianoce-pripominaju-nadej/

Videoblog Pavla Tomašoviča je aj o vianočnom zastavení sa pri diele Karla Čapka.

Ilustračné foto: Ján Král

 

Sviatočné dni sú príležitosťou porozumieť zmyslu života napriek jeho neuchopiteľnosti.

 

Napriek obmedzeniam spoločenského života počas posledných dvoch rokov nám vianočné sviatky opäť pripomínajú nádej, ktorú často strácame v konfrontácii s množstvom protichodných informácií či v atmosfére obáv a strachu.

 

To, že nedokážeme život vtesnať do našich predstáv a túžob, len potvrdzuje skúsenosť, že život nás presahuje.

 

Toto vedomie nie je o skepse, ale o hľadaní zmyslu existencie, ktorá nezávisí od materiálnych či spoločenských podmienok, ale na každom z nás.

 

Potvrdzujú to viaceré životné i literárne príbehy, ktoré nás môžu inšpirovať. Podľa Pavla Tomašoviča, riaditeľa knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, k nim patrí i dielo Karla Čapka.

 

Viac o tom, i o paradoxe Vianoc, si vypočujte v nasledujúcom videu:

 

prispievatelia | 22.12.2021 | Slovom proti vírusom | https://www.trnavskyhlas.sk