Pri potopení legendárnej lode zomrel muž z regiónu, jeho synov zachránili

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32650-pri-potopeni-legendarnej-lode-zomrel-muz-z-regionu-jeho-synov-zachranili/pri-potopeni-legendarnej-lode-zomrel-muz-z-regionu-jeho-synov-zachranili/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 11. do 17. apríla 2022.

Ilustrácia: pixabay.com

 

11. apríl
1802
– Pred 220 rokmi v obci Olasz v dnešnom Maďarsku zomrel historik, básnik a kňaz JURAJ PAPÁNEK, rodák z Kuklova, autor prvých slovenských národných dejín. 


1827 – Pred 195 rokmi v Ostrihome zomrel bývalý profesor Trnavskej univerzity a autor právnických príručiek JOZEF BENČÍK, trnavský rodák, mestský radný a advokát v Trnave.


1932 – Pred 90 rokmi sa v  Báhoni narodil stavebný inžinier, hydrológ a odborný publicista DOMINIK KOCINGER, absolvent trnavského gymnázia, reprezentant ČSR v ľahkej atletike a v hádzanej (+2011). 


1997 – Pred 25 rokmi sa začalo vysielanie Mestskej televízie Trnava (MTT).  

 


12. apríl 
1882
– Pred 140 rokmi v Šoproni zomrel literárny historik, redaktor, publicista a stredoškolský profesor EDUARD MOLLER, rodák z Trnavy a absolvent trnavského gymnázia. 

 


13. apríl 
1937
– Pred 85 rokmi v Horenickej Hôrke pri Púchove sa narodil architekt a projektant JOZEF ĎURKO, ktorý od roku 1966 pôsobil v Trnave, kde projektoval budovu Domu nábytku (dnešný Malý obchodný dom), polyfunkčné domy na Hornopotočnej ulici, mestský priemyselno-technologický park a viaceré ďalšie stavby (+2010).  


1947 – Pred 75 rokmi prišiel do Serede prvý vlak so slovenskými presídlencami z Maďarska. 


2012 – Pred 10 rokmi sa v Galérii Jána Koniarka v Trnave uskutočnila slávnostná inaugurácia poštovej známky s reprodukciou diela Hlava sv. Jána Krstiteľa od JÁNA KONIARKA. 


2012 – Pred 10 rokmi sa v západnom krídle trnavskej radnice uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Úzkorozchodné železnice v službách trnavského cukrovaru 1917 - 1962 od TOMÁŠA HAVIARA.   

 


14. apríl 
1792
– Pred 230 rokmi vo Viedni umrel astronóm a matematik MAXIMILIÁN RUDOLF HELL, projektant univerzitnej hvezdárne v Trnave, ktorá bola prvou svojho druhu na území Slovenska. 

 


15. apríl 
1912
– Pred 110 rokmi pri potopení lode Titanic zahynul seredský rodák – krajčír MICHAL NAVRÁTIL, ktorého dvaja synovia cestujúci spolu  ním do USA sa zachránili.

 


16. apríl 
1747
– Pred 275 rokmi sa v Trenčíne narodil lekár, odborný publicista a člen Slovenského učeného tovarišstva JÁN ČERNEJ, absolvent Trnavskej univerzity, epidemiológ a zakladateľ slovenskej pôrodníckej terminológie, (+1829). 


1907 – Pred 115 rokmi sa v Šúrovciach narodil architekt a projektant LAMBERT ZAVARSKÝ (+1981). 


2007 – Pred 15 rokmi v novej budove Gymnázia Jána Hollého na sídlisku Na Hlinách v Trnave slávnostne odhalili bronzovú bustu básnika JÁNA HOLLÉHO. 

 


17. apríl 
1897
– Pred 125 rokmi v Holíči sa narodil historik, archivár, univerzitný profesor a odborný publicista DANIEL RAPANT, zakladateľ modernej slovenskej historiografie (+1988). 


1972 – Pred 50 rokmi v Galante umrel ľudový výtvarník, medirytec a kníhviazač ŽIGMUND HUBÁČEK. 


PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 11.4.2022 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk