Ladislav Gádoši bude mať jubileum, oslavovali by aj Ján Hajdócy či Vít Mercel

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32797-ladislav-gadosi-bude-mat-jubileum-oslavovali-by-aj-jan-hajdocy-ci-vit-mercel/ladislav-gadosi-bude-mat-jubileum-oslavovali-by-aj-jan-hajdocy-ci-vit-mercel/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 2. do 8. mája 2022.

Ladislav Gádoši (vľavo) v spoločnosti prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika. Foto: Ján Král

 

2. máj 
1777
– Pred 245 rokmi v Päťkostolí v Maďarsku zomrel radca panovníčky Márie Terézie, stoličný hodnostár a biskup JURAJ KLIMO, rodák z Lopašova a absolvent trnavského gymnázia. 


1932 – Pred 90 rokmi sa v Majcichove narodil stolný tenista, športový funkcionár a organizátor VÍT MERCEL, ktorý účinkoval aj ako ľudový rozprávač pod menom Strýc Drnaj (+2017). 

 


2. máj 
2021
– Pred rokom v Bratislave zomrela muzikologička, pedagogička, zberateľka folklóru a autorka odborných monografií SOŇA BURLASOVÁ, rodáčka z obce Horné Otrokovce v okrese Hlohovec.

 


3. máj 
1957
– Pred 65 rokmi sa v Dolnej Krupej narodil futbalový rozhodca a športový funkcionár LADISLAV GÁDOŠI, predsedom Západoslovenského futbalového zväzu bol s dvojročnou prestávkou od roku 2010 do januára 2022.  

 


4. máj 
1592
– Pred 430 rokmi na univerzitu v Heidelbergu sa zapísal MICHAL ZEGEDINUS z Trnavy ako druhý poslucháč zo Slovenska. 


1887 – Pred 135 rokmi sa v Ružomberku narodil telovýchovný pedagóg a priekopník ľahkej atletiky na Slovensku JÁN HAJDÓCY, ktorý v rokoch 1919-1939 pôsobil ako profesor gymnázia v Trnave, kde jeho meno nesie jedna z ulíc (+1950). 


1952 – Pred 70 rokmi v Trnave zomrel akademický sochár JÁN KONIAREK, tvorca Pomníka A. Bernoláka, Pomníka M. R. Štefánika a Pomníka padlým v I. svetovej vojne v Trnave , kde jeho meno nesie ulica a galéria, v ktorej sa nachádza aj stála expozícia časti jeho diela.


2012 – Pred 10 rokmi sa v Krakovanoch v miestnom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné uvedenie poštovej známky s vyobrazením strieborného rímskeho taniera, ktorý bol súčasťou strieborného rímskeho pokladu nájdeného v Krakovnoch.

 


5. máj 
2007
– Pred 15 rokmi v Bratislave zomrel divadelný i filmový herec MARIÁN ZEDNIKOVIČ, ktorý v rokoch 1974 -1980 bol členom súboru Divadla pre deti a mládež v Trnave.

 


6. máj
1922
– Pred 100 rokmi v mestskom divadle v Trnave uviedli pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Palárika jeho veselohru Drotár. 


1937 – Pred 85 rokmi sa v Trnave narodil filmový a televízny architekt MILOŠ KALINA (+1986). 


1962 – Pred 60 rokmi v Trnave zomrel maliar a výtvarný pedagóg PAVOL LUKACHICH, ktorý učil na gymnáziu a na Učiteľskej akadémii a roku 2000 mu udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam.  


1997 – Pred 25 rokmi  v Bratislave zomrel lekár-internista, univerzitný profesor, autor učebníc a odborný publicista JOZEF PECHÁŇ, rodák z Trnavy, absolvent trnavského gymnázia a v rokoch 1992-94 prezident Slovenskej lekárskej komory. 

 


7. máj 
1832
– Pred 190 rokmi vo Vrbovom položili základný kameň stavby 38.16 metrov vysokej veže - zvonice, ktorá sa po dlhotrvajúcich dažďoch roku 1930 naklonila. V roku 2000 bol odklon tejto šikmej veže od zvislej osi 99 cm. 

 


8. máj 
1837
– Pred 185 rokmi trnavský rodák a neskorší kardinál JURAJ HAULÍK sa stal biskupom v Záhrebe, kde jedna z ulíc dodnes nesie jeho meno. 


PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 2.5.2022 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk