NÁZORY: Potrebuje Trnava nové logo?

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32826-nazory-potrebuje-trnava-nove-logo/nazory-potrebuje-trnava-nove-logo/

Začiatkom mája zverejnila trnavská radnica nové mestské logo. Táto správa vyvolala dosť búrlivú odozvu a diskusiu najmä na internetových sieťach. Mnohým sa nové logo nepáči, iným zasa áno, názory sa rôznia. Objavili sa dokonca nelichotivé obvinenia z plagiátu, pochybnosti o regulérnosti súťaže i návrhy na jej zopakovanie. K tomuto sa nemienim vyjadrovať, rovnako ako nechcem ani znevažovať rozhodnutie odbornej komisie. Verím, že zo zaslaných návrhov vybrala ten najlepší. Priznám sa, že ani mne sa nové logo nepáči.

Pôvodný znak a nové logo Trnavy.

 

Prezentovanú novinku si viem síce predstaviť ako logo na firemnom papieri nejakého zlatníctva alebo výveske hotela, ale v žiadnom prípade nie je tým „rozpoznateľným vizuálnym symbolom, s ktorým sa budú domáci identifikovať“, ako si to môžeme prečítať v najnovších Novinkách z radnice. 


Ale postavme si otázku inak. Potrebuje naše mesto nové logo?

 

Veď Trnava má jedinečný a nádherný historický znak, ktorý ju reprezentuje už po stáročia. Je to šesťspicové koleso s Kristovou hlavou v prostriedku.

 

Nebudem tu teraz písať o jeho vzniku a súvislostiach, každý si môže zobrať do rúk Dejiny Trnavy a pozrieť si kapitolu Symboly mesta Trnava. Tam to nájde kompletné aj s patričnými obrázkami. 


Zrušiť pôvodný starý erb sa neodvážili ani súdruhovia za minulého režimu, i keď im vyobrazenie Krista prekážalo.

 

Vyriešili to tak, že „Podľa uznesenia Mestského národného výboru v Trnave č. 23 z 26. augusta 1976 znakom (erbom) mesta Trnava sa stalo zlaté (žlté) šesťspicové koleso na modrom štíte neskorogotického tvaru“.

 

Preložené do normálnej reči – zo znaku Trnavy sa vytratila Kristova hlava a zostalo len jednoduché koleso Šťasteny.

 

Tento krok neskôr potvrdilo aj uznesenie Mestského zastupiteľstva v máji 1995 i Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR v roku 1999.

 


Mestské erby – Dejiny Trnavy, 1988

 

 

Trnave sa takto nevdojak podarilo predbehnúť iné mestá na Slovensku a stala sa doslova priekopníčkou dnes toľko ospevovanej vizuálnej identity. 


Malý erb Trnavy je vlastne grafický znak vo farbách mesta – logo, ktoré je originálne, jednoduché, moderné, graficky výrazné a dobre aplikovateľné a ak sa k nemu na dôvažok pridá aj zlatá kráľovská korunka ako to bolo pravidlom pri výročiach Trnavy, dokonale prepája históriu mesta so súčasnosťou.

 

Okrem toho, že spĺňa všetky heraldické i grafické pravidlá, čo nie je zanedbateľné, jeho použitie v uplynulých rokoch sa dokonale osvedčilo.

 

Nechápem prečo sa má teraz zameniť takýto jedinečný a krásny znak za niečo tuctové. Naše mesto si to nezaslúži.

 

Nové logo Trnavy.

 

 

Môže sa stať, že o pár rokov budeme nariekať, že nám z mesta zmizlo niečo vzácne, podobne ako to bolo s historickými budovami na námestí, starým cintorínom atď. 


Samozrejme trend je trend a s problémom mestského loga sa pasovali aj inde. Prezrel som si nové logá viacerých miest a musím povedať, že staré trnavské logo - malý znak mesta s kolesom Šťasteny, ktoré ponúka aj slogan „Mesto, kde žijú šťastní ľudia“ a so zlatou kráľovskou korunou sa pri nich nestratí.

 

Práve naopak, je originálnejšie, krajšie a elegantnejšie ako väčšina z nich. 

 

Logo s kráľovskou korunou na obálke publikácie, ktorá vyšla k 760. výročiu Trnavy.

 


Ak mi bude niekto vyčítať, že si pletiem erb, s logom, emblémom a značkou či znakom, nech si predtým aspoň klikne na vševediacu wikipédiu a pozrie si čo vlastne to moderne znejúce a zo starej gréčtiny prebraté slovíčko logo znamená.

 

A nezaškodí si kliknúť aj na jeho nemecký alebo anglický ekvivalent.

 

PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 7.5.2022 | Trnavskými očami | https://www.trnavskyhlas.sk