Počas Noci múzeí a galérií bude bohatý program aj v Trnave

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32856-pocas-noci-muzei-a-galerii-bude-bohaty-program-aj-v-trnave/pocas-noci-muzei-a-galerii-bude-bohaty-program-aj-v-trnave/

Sprístupnené budú okrem Západoslovenského múzea aj Múzeum knižnej kultúry a Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Západoslovenské múzeum v Trnave. Foto: ZSM


Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2022 program, ktorý sa začína v sobotu 14. mája o 17:00 vo všetkých troch budovách.

 

Múzeum knižnej kultúry privíta návštevníkov o komentovaným sprievodom po výstave Slováci, píšte po slovensky! (sprevádza Matej Krnáč).

 

Otvorený bude aj Dom hudby Mikuláša Schneidra Trnavského, kde bude od 18:00 komentovaný sprievod expozíciou Život a dielo Mikuláša Schneidra Trnavského (sprevádza Lucia Duchoňová).

 

Prehliadka expozícií a výstav v oboch budovách sa ukončí o 18:30 a nasledujúci program sa sústredí v hlavnej budove múzea.


Západoslovenské múzeum so sídlom v bývalom klariskom kláštore bude otvorené v sobotu aj počas dňa v klasických návštevných hodinách 11:00 – 17:00, ale program podujatia sa začína až o 17:00.

 

Podvečer 17:30 – 19:00 bude pre rodičov s deťmi otvorený Detský tvorivý kútik na I. poschodí. Hlavný program začína o 19:30 vernisážou výstavy Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria na I. poschodí.

 

Projekt je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej práce etnologičky Dity Andruškovej zo Záhorského múzea v Skalici, za ktorý dostala prvú cenu v kategórii výstava od Národopisnej spoločnosti Slovenska v roku 2021.

 

Katalóg výstavy sa bude predávať vo vstupnej predajni múzea. O hudbu sa postará Ľudová hudba Petra Párničana, dlhoročného člena Lúčnice.

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie bude otvorený od 19:00 a o 21:00 v ňom bude vystúpenie chrámového zboru TRINITAS s orchestrom (Modranka).

 

Program akcie

Múzeum knižnej kultúry (17:00 – 18:30)
17:00 – 17:45  Slováci, píšte po slovensky! - komentovaná prehliadka výstavy s Matejom Krnáčom
17:00 – 18:30  prehliadka expozície, výstav a záhrady v Múzeu knižnej kultúry

 

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského (17:00 – 18:30)
17:00 – 18:30  prehliadka expozícií a výstav  
18:00 – 18:30  Mikuláš Schneider Trnavský –prehliadka expozície komentovaná Luciou Duchoňovou

 

Západoslovenské múzeum (17:00 – 22:00)
17:00 – 22:00  Prehliadka expozícií a výstav  
17:30 – 19:00  Detský tvorivý kútik
19:00  Otvorenie Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
19:30  Vernisáž výstavy Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria
19:30  Hudobný program na vernisáži- Ľudová hudba Petra Párničana
21:00  Vystúpenie chrámového zboru TRINITAS s orchestrom (Modranka) v Kostole Nanebovzatia Panny Márie
22:00  Záver programu


(TS, sj)

prispievatelia | 10.5.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk