Trnavská župa má aktualizovanú stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32857-trnavska-zupa-ma-aktualizovanu-strategiu-rozvoja-cyklotras-a-cyklodopravy/trnavska-zupa-ma-aktualizovanu-strategiu-rozvoja-cyklotras-a-cyklodopravy/

Aktualizovanú stratégiu vypracoval Slovenský cykloklub, zapojili sa aj mestá a obce.

O bicyklovanie záujem je, len treba pre cyklistov vytvoriť aj podmienky. Archívne foto: Pavol Machovič

 

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami aktualizoval svoju stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy, vypracovanú má aj štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy na svojom území. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

 

Oblasť cyklodopravy v období nástupu terajšieho vedenia kraja bola podľa župana Jozefa Viskupiča najviac zanedbaná, chýbali nielen konkrétne projekty, ale aj vízie a plány.

 

„Do aktualizácie stratégie, ktorú spracoval Slovenský cykloklub, sme intenzívne zapojili obce aj mestá, ktoré tiež môžu žiadať o nové eurofondy a prostriedky z plánu obnovy. Dôležitá totiž bude koordinácia jednotlivých zámerov tak, aby sa vzájomne užitočne dopĺňali. Obyvateľom chceme ponúknuť reálnu, bezpečnú a komfortnú alternatívu k cestovaniu autom,“ povedal Viskupič.

 

Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorá vznikla v spolupráci s Cyklokoalíciou, kladie podľa odboru komunikácie župy dôraz na princípy hodnoty za peniaze, teda navrhuje finančne efektívne riešenia so spoločenskou návratnosťou investícií do rozvoja cyklistickej dopravy.

 

„Na základe analýzy dát o mobilite obyvateľov v štúdii navrhujeme koncentrovať podporu cyklistickej dopravy do intravilánov obcí a okolia miest v kraji. Práve takéto riešenia majú najvyššiu hodnotu za peniaze. Inak povedané, pozitívne ovplyvnia široké spektrum obyvateľov za efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov. Cielenými investíciami tam, kde o to ľudia majú záujem, chceme prispieť k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

 

Ako príklad uviedla potenciál trás v okolí Jaslovských Bohuníc. Trnavský samosprávny kraj plánuje ešte tento rok z vlastného rozpočtu postaviť 1,9-kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi obcou a atómovou elektrárňou. V ďalšej fáze sa počíta s prepojením Jaslovských Bohuníc, Malženíc a Trnavy.

SITA

prispievatelia | 10.5.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk