Trnava kupuje pozemky na Koniarekovej ulici za takmer 1,3 milióna eur

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32858-trnava-kupuje-pozemky-na-koniarekovej-ulici-za-takmer-1,3-miliona-eur/trnava-kupuje-pozemky-na-koniarekovej-ulici-za-takmer-1,3-miliona-eur/

Získanie pozemkov do vlastníctva umožní samospráve poskytovať obyvateľom sídliska rovnaké služby, aké dostávajú ľudia v iných častiach mesta.

Keď Trnava získa pozemky do vlastníctva, bude to znamenať aj skončenie individuálnych nájomných zmlúv na parkovacie miesta. FOTO: Pavol Machovič

 

Mesto Trnava kupuje od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pozemky medzi bytovými domami na Koniarekovej ulici s rozlohou 2,3 hektára.

 

Trnava za ne zaplatí takmer 1,3 milióna eur v splátkach rozložených na desať rokov. Vyplýva to zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú podpísali primátor Trnavy Peter Bročka a generálny riaditeľ ŽSR Miloš Havrila.

 

Mestské zastupiteľstvo v Trnave kúpu odsúhlasilo minulý rok v septembri. Predaj majetku štátu v správe ŽSR musí ešte schváliť vláda.

 

Trnave získanie pozemkov umožní starať sa o verejné priestranstvo sídliska a jeho obyvateľom poskytovať rovnaké služby, aké dostávajú ľudia v iných častí mesta. Týka sa to predovšetkým kosenia, ale aj investícii, napríklad do detského ihriska.

 

Železnice SR predaj verejného priestranstva, ktoré je pre nich nepotrebným majetkom, podmienili tým, že bude naďalej slúžiť verejnoprospešným účelom. Mesto Trnava nebude môcť počas desiatich rokov takto získaný majetok predať.

 

Na Koniarekovej ulici v Trnave boli v minulosti bytové domy, postavené prioritne pre zamestnancov neďalekého strojárskeho podniku ŽOS. Po jeho privatizácii a predaji bytov do osobného vlastníctva zostali pozemky okolo bytových domov vo vlastníctve štátu a v správe Železníc Slovenskej republiky.

 

Problém s vlastníctvom verejného priestranstva na tejto ulici riešila samospráva už celé roky. V roku 2013 bol mestským zastupiteľstvom schválená zámena pozemkov so Železnicami SR za pozemky pred železničnou stanicou, ale po výmene vedenia samosprávy v roku 2014 k nej nikdy nedošlo.

SITA

prispievatelia | 11.5.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk