Trnavská univerzita udelila čestný doktorát kardiológovi Bélovi Merkélymu

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32862-trnavska-univerzita-udelila-cestny-doktorat-kardiologovi-belovi-merkelymu/trnavska-univerzita-udelila-cestny-doktorat-kardiologovi-belovi-merkelymu/

Od roku 2018 je Béla Merkely rektorom Semmelweisovej univerzity v Budapešti, ktorá je právnou nástupkyňou lekárskej fakulty Trnavskej univerzity založenej kardinálom Petrom Pázmaňom.

Béla Merkély (vpravo) s rektorom Trnavskej univerzity Reném Bílikom a trnavskym arcibiskupom Jánom Oroschom počas Te Deum. Foto: Barbora Likavská

 

Profesor Béla Merkély sa venuje liečbe srdcových zlyhaní, arytmiám, ale aj športovej kardiológii. V stredu 11. mája sa stal čestným doktorom Trnavskej univerzity za celoživotné dielo a významný medzinárodný prínos pre vedecké poznanie a vzdelávanie v odboroch lekárskych vied.

 

Rodák z Budapešti je vedúcim katedry športového lekárstva na Semmelweisovej univerzite. Od roku 2015 viedol Semmelweisovu univerzitnú nemocnicu.

 

Okrem nefarmakologickej liečby srdcových zlyhaní sa venuje echokardiografii, intervenčnej kardiológii, akútnym koronárnym syndrómom a srdcovému remodelovaniu elitných športovcov. Je čestným predsedom Maďarskej kardiologickej spoločnosti a členom Amerického kolégia kardiológie.

 

Od roku 2018 je Béla Merkely rektorom Semmelweisovej univerzity v Budapešti, ktorá je právnou nástupkyňou lekárskej fakulty (1769) Trnavskej univerzity založenej kardinálom Petrom Pázmaňom.

 

Zajtra (12.5.) si pripomenieme 250 rokov, odkedy bola otvorená budova lekárskej fakulty v Trnave (1772), kde dnes sídli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

 

„Na naše historické korene sme nezabudli ani na chvíľu,“ povedal vo svojom príhovore profesor Béla Merkely.

 

„Nie je náhoda, že dve z najvýznamnejších miest v našej senátnej sieni zdobia obrazy Petra Pázmaňa a Márie Terézie – pod ich drobnohľadom prijímame rozhodnutia dôležité pre budúcnosť. A pri slávnostnom otvorení našej fakulty skladajú naši študenti prísahu na žezlo vyrobené v roku 1772 pre lekársku fakultu Trnavskej univerzity.“

 

Rektor Semmelweisovej univerzity B. Merkely v Trnave tiež vyhlásil: „Dnes tu stojíme ako hrdí potomkovia, ktorí sa s dedičstvom dobre vyrovnali. Trnavská univerzita je predchodkyňou troch maďarských univerzít: Semmelweisovej univerzity, Univerzity Eötvösa Loránda a Katolíckej univerzity Petra Pázmánya, ktoré patria k špičke vo svojich odboroch. Trnavská univerzita, ktorá bola obnovená v roku 1992 a v súčasnosti oslavuje 30. výročie svojho vzniku, si rovnako ako jej veľká predchodkyňa veľmi rýchlo získala prestíž a rešpekt v akademickom svete na Slovensku i v zahraničí a patrí medzi najkvalitnejšie vzdelávacie inštitúcie.“

 

(TS)

prispievatelia | 12.5.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk