Katarínu Slobodovú Novákovú vymenovala prezidentka Čaputová za rektorku UCM

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/32874-katarinu-slobodovu-novakovu-vymenovala-prezidentka-caputova-za-rektorku-ucm/katarinu-slobodovu-novakovu-vymenovala-prezidentka-caputova-za-rektorku-ucm/

tala sa prvou riadne zvolenou žene na čele univerzity, ktorá si v tomto roku pripomína 25. výročie od svojho vzniku.

Nová rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Katarína Slobodová Nováková. FOTO: ar
 

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala nové rektorky a rektora troch vysokých škôl. Bola medzi nimi aj Katarína Slobodová Nováková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda ju zvolil do funkcie rektorky na obdobie 2022 - 2026 vo februári. Stala sa prvou riadne zvolenou žene na čele tejto univerzity.

 

„Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spolutvorcom akademického prostredia mesta, ktoré je centrom vzdelanosti už od 16. storočia. Vznikli na nej akademické pracoviská a študijné programy, ktoré v Trnave doposiaľ neboli v ponuke, čím Vaša škola láka aj študentov z väčších vzdialeností,“ povedala v príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

 

V súvislosti so zmenou zákona o vysokých školách novým rektorom pripomenula, že sa tak zmenili niektoré predpoklady výkonu ich funkcií, ktoré už možno v najbližších mesiacoch ovplyvnia jednotlivé školy, mestá a regióny.

 

Prezidentka zagratulovala novým rektorom k funkciám a popriala im veľa síl pri ich výkone v nasledujúcich rokoch.

 

Slobodová Nováková získala vo voľbách rektora spomedzi troch kandidátov trojpätinovú väčšinu hlasov členov Akademického senátu UCM. Vo svojom volebnom programe vyzdvihla tri hlavné piliere, na ktorých má UCM stáť: tradíciu, moderný a dynamický manažment a silné medzinárodné vzťahy.

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda bola zriadená zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997, v tomto roku si teda pripomína 25. výročie od svojho vzniku.

(pm)

prispievatelia | 13.5.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk