Vzácna kráľovská listina pripomína slávny medzník trnavskej histórie

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 8.8.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/33043-vzacna-kralovska-listina-pripomina-slavny-medznik-trnavskej-historie/vzacna-kralovska-listina-pripomina-slavny-medznik-trnavskej-historie/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 6. do 12. júna 2022.

Touto listinou Belo IV. udelil Trnave kráľovské privilégiá. Zdroj: Kniha Dejiny Trnavy

 

6. jún 
1522
– Pred 500 rokmi vrbovskí mešťania poslali do Trnavy dodnes zachovaný a po slovensky písaný list, v ktorom žiadajú richtára trnavskej židovskej obce Jakuba Schafflera, aby prepustil mešťana Martina zadržaného pre akéhosi vrbovského dĺžnika. 


1932 – Pred 90 rokmi v Cíferi sa narodil popredný slovenský stolný tenista, majster Slovenska v dvojhre a reprezentant ALOJZ DUGOVIČ. 

 

1967 – Pred 55 rokmi v Trnave zomrel hudobník a bývalý kapelník vojenskej hudby HERMAN FISCHER, zbormajster 71. pešieho trenčianskeho pluku. 

 

 

7. jún 
1922
– Pred 100 rokmi sa v Dolnom Kubíne narodil futbalový brankár, tréner a športový funkcionár KAROL ŠTAJER, v rokoch 1947-1950 hráč TŠS / Kovosmalt Trnava, ktorý neskôr pôsobil v Cíferi, kde ho v roku 2011 v ankete o Najlepšieho športovca Cífera vyhlásili za Cíferskú športovú osobnosť (+2014).  

 


8. jún 
1867
– Pred 155 rokmi v Budíne bol korunovaný za uhorského kráľa rakúsky cisár FRANTIŠEK JOZEF I. 

 


9. jún 
1397
– Pred 625 rokmi kráľ ŽIGMUND vydal dekrét, podľa ktorého cudzí obchodníci smeli v Trnave a na okolí predávať súkno len vo veľkom, teda v celých baloch. 


1947 – Pred 75 rokmi sa v Trnave narodil novinár, publicista, umelecký fotograf a vydavateľ JOZEF ŠELESTIAK. 


1952 – Pred 70 rokmi v Plaveckom Štvrtku tragicky zahynul spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ GUSTÁV ADOLF BEŽO, signatár Martinskej deklarácie a predseda Slovenskej národnej strany, ktorý v r. 1919 - 1932 vlastnil tlačiareň v Trnave. 

 


10. jún 
1757
– Pred 265 rokmi bol za trnavského mešťana prijatý sochár KAROL VAVRINEC PUCZ z Viedenského Nového Mesta. 


1902 – Pred 120 rokmi sa v Budapešti narodil športovec, rekordér v skoku do výšky, dvojnásobný majster republiky a účastník OH 1924 v Paríži MIKULÁŠ KUCSERA, ktorý pôsobil ako bankový úradník v Trnave, kde je aj pochovaný (+1987). 


1982 – Pred 40 rokmi v Bratislave zomrel básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a autor učebníc JÁN GREGOREC, ktorý prednášal dejiny slovenskej literatúry na PdFUK v Trnave. 

 


11. jún 
172
– Pred 1850 rokmi na západnom Slovensku v oblasti medzi Malými Karpatmi a Váhom rímske légie vedené MARKOM AURELIOM zvíťazili v boji s početnejším vojskom Kvádov. 


1927 – Pred 95 rokmi sa v Trnave uskutočnil koncert Českej filharmónie pod dirigentskou taktovkou VÁCLAVA TALICHA. 

 

 

12. jún 
1682
– Pred 340 rokmi sa v Pápe v Maďarsku narodil generál jazdectva, maršal a galantský gróf JOZEF  ESTERHÁZI, ktorý študoval v Trnave, dal postaviť barokový kaštieľ v Bernolákove a obnoviť kaplnky v Bernolákove a v Šintave (+1748). 


1867 – Pred 155 rokmi sa v Skalici narodil učiteľ ANTON VOSÁTKO, zakladateľ a propagátor svojpomocných družstiev, ktorý pôsobil v Blatnom, v Boleráze a v Trnave, kde aj zomrel (+1960). 


2002 – Pred 20 rokmi Štátny okresný archív v Trnave v rámci špeciálnej výstavy sprístupnil verejnosti vzácnu listinu uhorského kráľa Belu IV. z roku 1238, ktorá je najstaršou zachovalou privilegiálnou listinou na Slovensku.  


PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 6.6.2022 | Retro | https://www.trnavskyhlas.sk