Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave má 25 rokov

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 5.10.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/33380-univerzita-sv_-cyrila-a-metoda-vtrnave-ma-25-rokov/univerzita-sv.-cyrila-a-metoda-vtrnave-ma-25-rokov/

Z historického kalendára týkajúceho sa Trnavského kraja vyberáme výročia pripadajúce na týždeň od 1. do 7. augusta 2022.

Ilustračné foto: archív

 

1. august 
1962
– Pred 60 rokmi sa v Kremnici narodil v Trnave pôsobiaci umelecký fotograf PAVEL PECHA, účastník mnohých výstav na Slovensku i v zahraničí. 


1977 – Pred 45 rokmi v Trnave zomrel spisovateľ pre deti a mládež, pedagóg, autor učebníc a odborný publicista ERNEST MIKLOVIČ, rodák z Dobrej Vody, ktorý dlhé roky pôsobil ako odborný učiteľ v Seredi a neskôr učil na Pedagogickom inštitúte v Trnave. 


1997 – Pred 25 rokmi na základe zákona NR SR č.201/1997 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997, bola založená Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.


2021 – Pred rokom vo veku 76 rokov zomrela historička umenia a odborná publicistka KLÁRA KUBÍKOVÁ, rodáčka z Piešťan, ktorá študovala na Pedagogickom inštitúte v Trnave. 

 


2. august 
1732
– Pred 290 rokmi za trnavského mešťana bol prijatý maliar z Bavorska JÁN JOZEF MOLL. 


1747 – Pred 275 rokmi sa v Trnave narodil fyzik, profesor Trnavskej univerzity a autor učebníc FRANTIŠEK HANDERLA (+1783).


1892 – Pred 130 rokmi v Uhorsku zaviedli korunovú menu – dovtedajšie zlaté a grajciare nahradili koruny a haliere. 


1987 – Pred 35 rokmi v Piešťanoch zomrel lekár - reumatológ a balneológ a  odborný publicista GUSTÁV NIEPEL, absolvent trnavského gymnázia.

 


3. august 
1707
– Pred 315 rokmi v bitke pri Šaštíne zvíťazili kuruci nad cisárskym vojskom generála Steinvilla. 


1922 – Pred 100 rokmi sa v Piešťanoch narodil akademický maliar, grafik a ilustrátor ALOJZ KLIMO (+2000). 


1997 – Pred 25 rokmi v Trnave zomrel literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha. 

 


4. august 
1917
– Pred 105 rokmi v Čajkove zomrel národný buditeľ, folklorista a kňaz JOZEF NOVÁK, rodák zo Skalice, ktorý pôsobil v Trstíne a v Šamoríne. 

 


5. august 
1737
– Pred 285 rokmi sa v Bohdanovciach narodil zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva ALFONZ PAVOL KRCHŃÁK, ktorý študoval v Trnave, kde neskôr pôsobil ako gvardián františkánskeho kláštora a kde aj zomrel (+1816).  


1982 – Pred 40 rokmi v Bratislave zomrel spisovateľ, dramatik, prekladateľ, novinár a publicista VIKTOR EGRI, vl. menom V. Eisler, rodák z Trnavy. 

 


6. august 
1922
– Pred 100 rokmi sa v Leopoldove narodil krasokorčuliar, viacnásobný majster Slovenska, tréner a medzinárodný rozhodca EMIL SKÁKALA, Čestný občan mesta Leopoldov in memoriam (+1990). 


2002 – Pred 20 rokmi v Nemecku zomrel prekladateľ, kňaz a v r. 1981-1993 provinciál saleziánov na Slovensku JOZEF KAISER, rodák z Leopoldova, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave. 

 


7. august 
2007
– Pred 15 rokmi v Trnave zomrel sochár, výtvarník a medailér WILLIAM SCHIFFER, rodák zo Zvončína, ktorý prežil detstvo v Trnave, kam sa po dlhoročnom pobyte v Paríži vrátil na sklonku života a kde mu roku 1997 udelili Čestné občianstvo. 


2017 – Pred 5 rokmi v Piešťanoch zomrel keramikár ĽUBOMÍR JAKUBČÍK, autor mnohých plastík, záhradných figurálnych objektov i súsošia Matka s dieťaťom v mestskom parku v Piešťanoch. 

 

PETER RADVÁNYI

prispievatelia | 1.8.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk