Škola Felix chystá veľkú investíciu, kúriť bude tepelnými čerpadlami

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.11.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/33460-skola-felix-chysta-velku-investiciu,-kurit-bude-tepelnymi-cerpadlami/skola-felix-chysta-velku-investiciu,-kurit-bude-tepelnymi-cerpadlami/

Súkromná základná škola Felix v Trnave ráta s investíciou do výmeny technológie kúrenia vo výške približne 800-tisíc eur.

Súkromná základná škola Felix v Trnave sídli na Zavarskej ulici. Foto: Ján Král

 

Súkromná základná škola Felix v Trnave plánuje investovať približne 800-tisíc eur do technológie vykurovania tepelnými čerpadlami, ktoré budú energiu čerpať zo zeme.

 

Ako primárny zdroj tepla bude slúžiť 32 vrtov do hĺbky 130 metrov. Ako vyplýva zo zámeru vypracovaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nový zdroj tepla významne zníži produkciu skleníkových plynov, predovšetkým CO2.

 

Energia získaná z vrtov bude slúžiť okrem vykurovania aj na ohrev teplej vody.

 

Súkromná základná škola Felix sídli v priestoroch, ktoré patria Trnavskému samosprávnemu kraju. Škola má súhlas od vlastníka na tento druh investície.

 

Objekt školy je v súčasnosti vykurovaný prostredníctvom centrálnej kotolne Strednej poľnohospodárskej školy pomocou zastaralej technológie plynovými kotlami.

 

Vykurovanie tepelnými čerpadlami má byť podľa zverejneného zámeru k dispozícii v priebehu budúceho roku.

 

Základná škola Felix pôsobí v Trnave od roku 2020.

 

SITA

prispievatelia | 15.8.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk