Schválené: Vlastníkom schátraných budov môže Trnava vyrubiť až desaťnásobnú daň

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 10.12.2023
https://www.trnavskyhlas.sk/c/33712-schvalene-vlastnikom-schatranych-budov-moze-trnava-vyrubit-az-desatnasobnu-dan/schvalene-vlastnikom-schatranych-budov-moze-trnava-vyrubit-az-desatnasobnu-dan/

V prípade schátraných alebo neudržiavaných stavieb na bývanie bude vlastník platiť namiesto jedného eura 10 eur za meter štvorcový, v prípade stavieb na podnikanie namiesto 5 eur až 50 eur za meter štvorcový.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Mesto Trnava bude môcť od 1. januára 2023 vyrubiť až desaťnásobne vyššiu daň za nehnuteľnosti, ktoré sú schátrané a neudržiavané.

 

Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia, ktoré dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Zvýšenú daň bude možné uplatniť až vtedy, ak bol vlastník na zlý stav nehnuteľnosti najmenej dvakrát upozornený.

 

Ešte predtým musí stavebný úrad vlastníkovi nariadiť, aby sa v určenej lehote postaral o nápravu.

 

Vlastníci nehnuteľností v Trnave platia v prípade stavieb na bývanie daň jedno euro za meter štvorcový, v prípade stavieb na podnikanie je ročná sadzba dane päť eur za meter štvorcový.

 

V prípade schátraných stavieb môže po novom daň z nehnuteľnosti vyskočiť až na 10 eur za meter štvorcový pri stavbách na bývanie a na 50 eur pri stavbách na podnikanie.

 

Koľko stavieb v Trnave by v súčasnosti spĺňalo podmienky pre vyššie zdanenie, dôvodová správa k všeobecne záväznému nariadeniu neuvádza.

 

Mestá a obce dostali možnosť vyrubiť vyššiu daň za schátrané stavby až v tomto roku v novele zákona o miestnych daniach.

 

Uplatniť ju môžu v prípade stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby, prípadne ohrozujú život alebo zdravie osôb.

 

Zákon umožňuje samosprávam určiť všeobecne záväzným nariadením pri neudržiavaných stavbách koeficient, ktorým sa zvýši ročná sadzba dane, Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo maximálne možné zvýšenie štandardnej dane, ktorým je desaťnásobok.

 

SITA

prispievatelia | 22.9.2022 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk