Za dverami: Pani nespokojná

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 21.9.2023
https://www.trnavskyhlas.sk/c/5064-za-dverami-pani-nespokojna/za-dverami-pani-nespokojna/

Nazvime ju teta Filoména. Keď svieti slnko, sťažuje sa, že jej to nerobí dobre na pleť. Keď je zamračené, hovorí, že má depresie a točí sa jej hlava. Na dážď nadáva, lebo sa nedá nikam ísť, ale keď neprší, ponosuje sa, že jej uschnú kvety v záhradke. Počasím sa to len začína.

Teta Filoména trpí diagnózou, ktorá sa nazýva chronická nespokojnosť so všetkým. Vedľajším príznakom je utkvelá predstava, že všetci sa majú lepšie a sú šťastnejší, ako ona. Neuvedomuje si, že s kritikou a hľadaním chýb treba niekedy začať od seba. Nemá celé dni čo robiť, preto pozerá z okna, klebetí a píše sťažnosti. Čo tým chcem povedať? Takýchto tiet, ale aj ujov, je viac, určite aj vo vašom okolí.
Pri svojej práci komunikujem s občanmi, ale aj s druhou stranou – predstaviteľmi mesta. Iste, veľakrát sa im dá všeličo vyčítať, ale často im dávam za pravdu. (Samozrejme, len v duchu, veď spravodajstvo musí byť nestranné.) Aj keby chceli, nevyhovejú všetkým. Napríklad v prípade mestských bytov na Coburgovej. Jedni tvrdia, že sú bezcitní, lebo chcú vysťahovať na ulicu rodiny s deťmi. Druhí na to isté, že si nevážia serióznych občanov a neplatičov nechajú bývať v bytoch zadarmo. Čokoľvek by sa urobilo, bolo by zle. Dva protichodné názory na vec má však často jedna a tá istá osoba, aby sa mohla za každú cenu sťažovať buď na to, že sa nič nerobí, alebo na to, že sa zbytočne míňajú peniaze. Teta Filoména.
 

Katarína Rosinová | 13.1.2012 | Za dverami | https://www.trnavskyhlas.sk