Úradná správa ObFZ Trnava: Bučany odhlásili dorast

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 28.9.2020
https://www.trnavskyhlas.sk/c/5851-uradna-sprava-obfz-trnava-bucany-odhlasili-dorast/uradna-sprava-obfz-trnava-bucany-odhlasili-dorast.htm

V spolupráci s ObFZ Trnava vám prinášame najnovšiu úradnú správu z 8. marca. Pravidelne vždy vo štvrtok ju nájdete na našom webovom portáli.

Ilustračné foto: shutterstock.com

 

Športovo-technická komisia
1. OS „A“ – dospelí:

27. kolo Kátlovce – Dechtice
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá v nedeľu 26.5.2012 o 17.30 hod.

 

2. III. „A“ – dospelí:
Slávia Trnava
Domáce stretnutia odohrá v nedeľu o 10.30 hod.

 

3. OM „A“ – dorast:
a) OFK Bučany
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu OFK Bučany zo súťaže. Výsledky stretnutí družstva, počas jesennej časti sa anulujú. FO ktoré majú hrať s OFK Bučany budú mať v príslušnom kole voľno. OFK Bučany uhradí v zmysle RS A/6/d, pokutu v sume 1000 € so splatnosťou do 15 dní od oznamu v ÚS ŠTK.


b) Smolenice
Domáce stretnutia odohrá v sobotu v ÚHČ dorastu.

 

c) 16. kolo Malženice – Cífer
Stretnutie sa po dohode oddielov odohrá dňa 1.5.2012 o 16.00 hod.

 

d) Dechtice-D.Voda
Domáce stretnutia odohrá v sobotu v ÚHČ dospelých s výnimkou

24. kolo Dechtice - D.Voda – Opoj v ÚHČ dorastu.
Na ihrisku Dechtice: 19. kolo – Zeleneč, 21. kolo – Zavar, 28. kolo - Malženice
Na ihrisku Dobrá Voda: 17. kolo – Hrnčiarovce, 24. kolo – Opoj, 26. kolo – B. Kostol

 

4. OM „B“ – dorast:
Drahovce
Domáce stretnutia odohrá v sobotu v ÚHČ dospelých s výnimkou
17. kolo Drahovce – D. Lopašov 31.3.2012 ÚHČ dorastu
27. kolo Drahovce – Veselé 9.6.2012 ÚHČ dorastu

 

5. OM „A“ – žiaci:
a) Slávia Trnava
Domáce stretnutia odohrá v sobotu v ÚHČ dorastu s výnimkou
16. kolo Slávia – Dolné Orešany v sobotu 7.4.2012 o 11.00 hod.
23. kolo Slávia – Suchá n/P. v sobotu 26.5.2012 o 12.30 hod.
25. kolo Slávia – Križovany v sobotu 9.6.2012 o 12.30 hod.

b) Kátlovce-Dolné Dubové
Domáce stretnutia odohrá v sobotu v ÚHČ dorastu.
Na ihrisku Kátlovce: 16. kolo – Boleráz –Trstín, 20. kolo – D.-H. Krupá, 23. kolo – Šúrovce
Na ihrisku Dolné Dubové: 14. kolo – Zavar, 18. kolo – Slávia Trnava, 22. kolo – Dechtice, 25. kolo- Zeleneč

 

6. OM „B“ – žiaci:
Drahovce
Domáce stretnutia odohrá v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dospelých s výnimkou
15. kolo Drahovce – Siladice v sobotu 31.3.2012, 2 hod. pred ÚHČ dorastu
27. kolo Drahovce – Dvorníky v sobotu 9.6.2012, 2 hod. pred ÚHČ dorastu

 

7. OS „A“ – žiaci:
Voderady
Domáce stretnutia odohrá v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dospelých s výnimkou
16. kolo Voderady – Biely Kostol v sobotu 21.4.2012, 2 hod. pred ÚHČ dospelých
21. kolo Voderady – Horné Orešany v sobotu 26.5.2012 v ÚHČ žiakov.

 

8. Oznamy
a) ŠTK upozorňuje zlúčené mládežnícke družstvá na predloženie súpisky a nahlásenie miesta kde budú v jarnej časti jednotlivé MFZ odohrané.
b) U FO Košolná, Brestovany, Suchá n/P., Zeleneč, Malženice prišlo k zmene funkcionárov.
Kontaktné údaje budú aktualizované v adresári FO na internetovej stránke ObFZ.

 

Nasledujúce zasadnutie ŠTK bude 14.3.2012 o 15.30 hod.
Predseda ŠTK ObFZ Marián Hafrovič


Komisia rozhodcov a delegátov
1. KR a úsek DZ obsadila stretnutia 17.kola hrané 17-18.3.2012
2. KR a úsek DZ previedla zmeny v obsadení 16.kola 10-11.3.2012
3. KR upozorňuje R a DZ, ktorí sa nezúčastnili seminára , že náhradný termín na jeho absolvovanie /vykonanie písomných previerok/ je 28.3.2012 od 16 00 hod na ObFZ Trnava . Bez absolvovania písomných previerok nemôžu byť R a DZ nominovaní na stretnutia jarnej časti ročníka 2011 / 2012 .
4. Ospravedlnenia na 17.3.2012 R - Hutta .
5. Dňa 7.3.2012 sa opravných písomných previerok zúčastnili Petráš, Borovica, Čirovič - splnili. Fyzické previerky vykonal a splnil R – Putera .
6. KR a úsek DZ upozorňuje R a DZ ZsFZ na nutnosť podpísania nových Dohôd o prac. činnosti s ObFZ Trnava. Môžu tak vykonať denne na sekretariáte ObFZ Trnava Rybníkova ul. 15.
7. KR upozorňuje R -Benko, Pavlovič, Juhás, Obal, Královič M, Fodor, Hužovič , Benkovský , Machovič , Matulová , Hužovič , Štrbo , Urbanovič , že dňa 15.3. 2012 o 16 00 hod na ObFZ Trnava /hala Slávia/ sa uskutoční ďalšie školenie ŠMR .
8. KR úsek DZ berie na vedomie ukončenie činnosti DZ – p.Lamoša . Touto cestou ďakujeme menovanému za doterajšiu činnosť a želá do ďalšieho života veľa úspechov .
9. KR oznamuje R a DZ , že na stránke ObFZ Trnava v sekcií R si môžu stiahnuť otázky a odpovede z nových PF platných od 1.7.2011.
10. KR pozýva na svoje zasadnutie všetkých nových adeptov na rozhodovanie každú stredu na ObFZ Trnava, Rybníková ul. 15 /hala Slávia/.
11. Zasadnutie KR bude 14.3.2012 t.j. v stredu.

Predseda KR ObFZ František Haršány

 

 

Disciplinárna komisia
Úradná správa č.19 zo dňa 7. 3. 2012
Uvoľnenie činnosti:
U 463 FO H. Trhovište

Zastavenie činnosti pre neuhradené poplatky a pokuty trvá od 24.11.2011

 

U 464 FO H. Otrokovce –trvá (U 387), U 465 FO Borová (U 423),

 

Zastavenie činnosti pre neuhradenie zálohového vkladu R/DZ:

U 467 FO Bíňovce, FO Borová, FO H. Otrokovce, FO Pečeňady, FO H. Trhovište, FO Skloplast Trnava (žiaci) všetci od 12.3.2012

Predseda DK ObFZ Jozef Kostolanský

 

 

Proti rozhodnutiam ŠTK a DK ObFZ sa možno odvolať do 15 dní od uverejnenia úradnej správy.

 

 

 

Oznam sekretariátu

Sekretariát oznamuje, že od 2.1.2012 sa presťahoval ObFZ do Mestskej športovej haly na II. poschodie, Rybníková 15.

prispievatelia | 8.3.2012 | Oblastné súťaže | https://www.trnavskyhlas.sk