Farme vyrubili najvyššiu pokutu

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.9.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/76-farme-vyrubili-najvyssiu-pokutu-/farme-vyrubili-najvyssiu-pokutu-/

VLČKOVCE – Obec Vlčkovce udelila Farme Majcichov, a. s., pokutu vo výške 150-tisíc eur (viac ako 4,5 milióna korún) za prevádzkovanie stavebných objektov bez kolaudačných rozhodnutí.

„Urobili sme tak pre neustále pretrvávajúce problémy s vývozom hnojnice, s čím súvisí neznesiteľný zápach a tiež pre problémy so znečisťovaním a devastáciou obecných ciest,“ uviedla pre Trnavský hlas zastupujúca starostka Sabína Klačová. Obec tiež farme udelila povinnosť odkloniť dopravu mimo miestnych komunikácií, a to do začatia jesenných prác. Vedenie farmy hovädzieho dobytka rozhodnutie obce ignorovalo, obec oboznámili s tým, že termín odklonenia dopravy odďaľujú do konca roka.
Voči pokute obecného úradu sa Farma Majcichov odvolala. O oprávnenosti sankcie bude teraz rozhodovať druhostupňový orgán, Krajský stavebný úrad v Trnave. Zo zákona tak musí urobiť maximálne do 90 dní.
 

Darina Kvetanová | 23.12.2010 | Región | https://www.trnavskyhlas.sk