VIDEO: Protestovať sa dá i mlčaním

Vytlačené z https://www.trnavskyhlas.sk | 29.6.2022
https://www.trnavskyhlas.sk/c/768-video-protestovat-sa-da-i-mlcanim/video-protestovat-sa-da-i-mlcanim/

TRNAVA - V rámci predstavovania súčasnej maľby Galéria Jána Koniarka v Trnave zaradila do svojej dramaturgie samostatnú prezentáciu Michala Czinegeho (1980), výraznú postavu mladej maliarskej generácie.

Výtvarní Michal Czinege (vpravo) si výstavu otvoril sám. V pozadí kurátorka Zuzana Ševčíková a autor druhej výstavy Patrik Ševčík. Foto: Gabo Kopúnek

 

Autorská výstava pod názvom Musí tam niečo byť je zároveň záverečným výstavným projektom jeho doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Ivana Csudaia. „Mojím cieľom nebolo robiť výstavu, ktorá by ukazovala priebeh tohto doktorandského výskumu, ale skôr nejaké jej konečné výsledky. Aj preto môžete na výstave vidieť dve hlavné série obrazov, a to sériu Amnézia - maľby krajiny a sériu obrazov s figúrou Musí tam niečo byť,“ uviedol Michal Czinege. „Témou mojej dizertačnej práce bol vzťah digitálnej technológie a maľby, presnejšie ich vplyv na vytváranie maliarskeho obrazu. V galérii vystavujem práce z posledného jedenapolročného obdobia. Do tretice je hlavnou zložkou výstavy štvrtá miestnosť, kde prezentujem kresby, skicáre a autorské knižky,“ dodal výtvarník.

 


Súbežne s výstavou v hlavných priestoroch galérie otvorila kurátorka Zuzana Ševčíková aj druhú s názvom ...mlčať zlato výtvarníka Patrika Ševčíka, ktorá je inštalovaná v klUb-e 3. „Patrik Ševčík sa vo svojej tvorbe dlhodobo venuje textu. Tento raz sa zaoberá fenoménom jednotlivých slov, ktoré si vytipoval. Slovenské príslovie znie - hovoriť striebro, mlčať zlato. Aj preto názov výstavy treba chápať v tom najtypickejšom význame. Autor si vybral slová, ktoré majú hlbší obsah, napísal ich na papier a hneď ich aj vygumoval, teda akýmsi spôsobom znegoval. Ani nie tak ich význam, skôr poukazuje na ich dehonestáciu častým používaním v banálnych situáciách či v bulvárnych médiách,“ poznamenala kurátorka výstav Zuzana Ševčíková.
Cyklus ...mlčať zlato je premiérovo spravený pre GJK. Má meditatívny a sebareflexívny charakter, bez zámeru autora moralizovať.
 

Gabriel Kopúnek | 14.2.2011 | Trnava | https://www.trnavskyhlas.sk