Trnavské rybníky
reklama

Prepis listov, ktorými odvolali arcibiskupa Bezáka

AKTUALITY | 1.7.2012, 16.02, Gabriel Kopúnek

Prikázali mu mlčať, Róbert Bezák však veriacim napoludnie v univerzitnom kostole povedal pravdu.

Prepis listov, ktorými odvolali arcibiskupa Bezáka

Arcibiskup Róbert Bezák chcel cirkev priblížiť k človeku. Napokon sa mu to vypomstilo. Cirkev potrebuje poslušné ovečky, barančekov čaká poprava. Foto: archív TH 

Cukrovar Trnava
reklama

 

Podľa arcibiskupa nebola januárová apoštolská vizitácia v Trnave zameraná na zisťovanie stavu arcidiecézy, ktorú riadi nový človek. Bola zameraná voči nemu z popudu kňazov, ktorým jeho príchod skrížil plány a museli ustúpiť od svojich túžob a predstáv.

 

"Postupne som zistil, že to nie je o tom, urobiť analýzu arcidiecézy, ale je to osobné. Všetko to bolo potichu, nikomu nič neprezradiť, nepovedať. Takto by mala cirkev existovať?" povedal Bezák veriacim. "Nakoniec nešlo ani o skúmanie, išlo o to, aby som bol obvinený. A podľa kánona obvinený nemusí dodržiavať mlčanlivosť , tak vás informujem , ako to s tým Róbertom Bezákom vyzerá."

 

Pred veriacimi prečítal aj dva listy, na základe ktorých je odvolaný. Ich prepis prinášame, aby sa s nimi oboznámili aj tí veriaci, ktorí na omši nemohli byť. Týmto žiadame cirkevnú vrchnosť, aby to nechápala ako porušenie prísahy Róberta Bezáka, že nebude informovať médiá.

Munipolis
reklama

 

Príkaz Apoštolskej nunciatúry pod protokolárnym číslom 1714/12, Bratislava 26. júna 2012

 

Najvzácnejšia excelencia,
z poverenia Kongregácie pre biskupov s naliehavosťou oznamujem Vašej excelencii to, čo nasleduje. Jeho svätosť Benedikt XVI., po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala od 22. januára do 2. februára 2012, ako aj s písomnou odpoveďou Vašej excelencie ohľadom problémov, ktoré povstali počas apoštolskej vizitácie a vážnych obvinení vznesených voči Vašej excelencii, Svätý otec je hlboko zarmútený touto situáciou.

 

Po dlhom uvažovaní a intenzívnej modlitbe sa rozhodol pre dobro cirkvi požiadať Vašu excelenciu o odstúpenie z pastoračného riadenia trnavskej arcidiecézy. Preto na základe rozhodnutia najvyššieho veľkňaza je Vaša excelencia vyzvaná k písomnému predloženiu svojho odstúpenia. K zverejneniu zrieknutia sa môže dôjsť nanajvýš za týždeň počnúc týmto stretnutím s dnešným dňom 26. júna 2012.


Taktiež vás informujem, že po zverejnení zrieknutia sa úradu, ako emeritný arcibiskup bez nároku budete musieť sídliť mimo územia Trnavskej arcidiecézy a budete sa musieť zdržiavať používania masmédií v súvislosti s Vaším prípadom.
Realizujúc svoju povinnosť, aby som oznámil Vašej excelencii to, čo je hore uvedené, v tejto osobitnej chvíli Vás ubezpečujem o mojom doprevádzaní v modlitbe a otvorenosti tejto apoštolskej nunciatúry pre akúkoľvek záležitosť, ktorá by mohla byť s Vami považovaná za užitočnú.


Vyzývam Vás prijať rozhodnutia svätého otca v duchu viery. Ukáže sa tak následný dôkaz lásky k cirkvi a poslušnosti voči Kristovmu nástupcovi.
V spojení v modlitbe a v očakávaní vašej súrnej odpovede ostávam v prianím bratského pozdravu
Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius

 

List z 27. júna, Apoštolská nunciatúra na Slovensku, protokolárne číslo 1722/12

 

Excelencia,
odvolávam sa na list z 26. júna tohto roku, v ktorom z poverenia Kongregácie pre biskupov som Vám oznámil, že jeho svätosť po oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie, ktorá sa konala 22. januára do 5. februára 2012 a s písomnou výpoveďou Vašej excelencie ohľadom vážnych problémov v Trnave, žiadala Vaše odstúpenie z trnavského arcibiskupa.

 

Nakoľko ste odmietli vzdať sa predmetného úradu, vykonávam svoju povinnosť a oznamujem Vám rozhodnutie Svätej stolice, ktorá bola informovaná o vašom odmietnutí, že ak Vaša excelencia trvá na svojom rozhodnutí, jeho svätosť vás zbavuje pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy.

 

Táto správa bude zverejnená v L´ Observatory Romanum (oficiálny vatikánsky denník) 2. júla 2012.


Arcibiskupský úrad prevezme jeho excelencia Mons. Ján Orosch, trnavský pomocný biskup ako apoštolský administrátor.

 

Využívam príležitosť vysloviť prejav hlbokej úcty oddaný v Pánovi
Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius

 

Odvolanie arcibiskupa Bezáka vstupuje do platnosti zverejnením v oficiálnom vatikánskom denníku. Ešte je nádej, že sa tak nestane. Podľa Róberta Bezáka by to bol ale zázrak.

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda balík výhod
reklama