Trnavské rybníky
reklama

BLOG: Ako sa môžu fanúšikovia brániť proti postihom v duchu nového zákona?

BLOG - Marián Galbavý | 20.3.2014, 07.56, prispievatelia

Veľa sa už pohovorilo o novom „protifanúškovskom“ zákone a o predstavách (najmä) polície o jeho aplikácii. Posťažovali sme sa na internete, posťažovali sme sa v novinách, ba i v  jednej z televízii, ale čo doposiaľ nezaznelo, je zopár rád ako sa brániť.

BLOG: Ako sa môžu fanúšikovia brániť proti postihom v duchu nového zákona?

Ilustračné foto: Štefan Horváth

 

Najčastejšie boli dôvodom pokutovania a postihov zo strany polície, a i pani hovorkyňa to sympaticky potvrdila, konzumácia alkoholu na stanici a vo vlaku, verbálna urážka policajta, odmietnutie vstupu na štadión pod vplyvom alkoholu a znemožnenie identifikácie zakrytím tváre.

 

Pokúsim sa stručne uviesť v čom sa policajti najčastejšie mýlili a prečo bolo množstvo udelených pokút neoprávnených.

 

Konzumácia alkoholu na stanici

Zákon skutočne zakazuje divákom konzumovať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na zápas a z neho v priestoroch verejnej dopravy a v hromadných dopravných prostriedkoch.

 

Porušenie tohto zákazu chápe ako priestupok a polícia môže udeliť pokutu až do výšky 300 eur a na rizikovom zápase, čo je v prípade Trnavy prakticky každý, až do výšky 1000 eur. Nie málo...

 

Z kontextu zákona, právnici by múdro povedali ad analogiam, vyplýva, že zákaz konzumácie alkoholu sa vzťahuje na alkohol s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 %, čiže viac ako „desina“ pivo.

 

Ak teda zrovna neholdujete ležiakom od našich českých susedov, ale veď kto by si také fajnovinky bral na futbal, pokutu ste dostať nemali.

 

 

Odmietnutie vstupu na štadión pod vplyvom alkoholu

Zákon obsahuje niekoľko neurčitých pojmov, ktoré môžu byť podľa výkladu použité ako „palica na každého psa“. Jeden z nich je aj oprávnenie usporiadateľa nevpustiť osobu ZJAVNE pod vplyvom alkoholu.

 

Aj v nedeľu sa ukázalo, že výklad pojmu ZJAVNE závisel najmä od výšky (IQ) toho ktorého usporiadateľa či policajta. Ani tu nejde o svojvoľné a voľné posudzovanie.

 

ZJAVNE pod vplyvom alkoholu je osoba, ktorá má podstatné problémy s rovnováhou a orientáciou v čase a priestore. Určite nie každý, kto zakričí: „Pohnite si!“ alebo „Dokedy tu máme čakať?“

 

Prípadnú previerku tzv. drégrom máte právo odmietnuť. Zákon neobsahuje povinnosť podrobiť sa previerke na obsah alkoholu. V prípade, že vás nevpustia, paradoxne, dožadujte sa vstupu na štadión u polície!

 

Tá, čuduj sa svete, má povinnosť kontrolovať a sankcionovať dodržiavanie zákona aj na strane usporiadateľa.

 

 

Verbálna urážka policajta

Je smutné, že to, čo sme v minulosti zo zákona odstránili ako relikt totalitnej doby sa potíšky vrátilo cez boj proti fanúšikom.

 

A pamätajte, policajta, ale aj usporiadateľa ba i delegáta zväzu a mnoho iných nemožno znevažovať nielen verbálne, ale aj gestom, grafickým zobrazením a či dokonca „iným spôsobom“.

 

Je zrejmé, že pod tento paragraf sa dá napchať čokoľvek. Zákon však vyžaduje HRUBÉ zneváženie. A zase sme pri pojme, ktorý je neurčitý, gumový a preto s pokušením na jeho zneužitie.

 

HRUBÝM znevážením však môže byť len také ťažké a hlboké zneváženie, ktoré sa zásadne dotkne danej osoby a spôsobí mu ťažšiu či dlhotrvajúcu ujmu. Ani z toho nie sme o moc múdrejší.

 

Každopádne, nech vám je nápomocné, že HRUBÝM znevážením nemôže byť nič, čo je pomerne bežné a napr. Rytmus to používa vo svojich skladbách. Aj keď, to s tou „tvojou mankou ....“ je už na hranici.

 


Znemožnenie identifikácie zakrytím tváre

Na záver som si ponechal práve zakrývanie tváre, pretože v najväčšej miere demonštruje to, čo sa týka aj ostatných domnelých priestupkov.

 

Priestupkom totiž môže byť len také konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. To hovorí hneď prvý paragraf zákona o priestupkoch a právnici tomu hovoria materiálna stránka.

 

Všetko, všetko čo je v zákone zakázané, prikázané a označené ako priestupok, v sebe musí obsahovať práve prvok „ohrozovania záujmu spoločnosti“.

 

Nemožno preto dávať pokuty mírnix-dírnix len preto, že mám šál cez ústa. Musí tu byť aj možnosť hrozby útokom na policajta alebo usporiadateľa, alebo snaha vyhnúť sa postihu.

 

Domáhajte sa svojich práv a neplaťte blokové pokuty, ak ste presvedčený o tom, že ste priestupok nespáchali. Policajt v takom prípade ani blokovú pokutu udeliť nemôže.

 

A nezabudnite! Máte právo si nahrávať policajtov pri výkone ich právomocí. Preto si, pre istotu, ich argumentáciu a zdôvodnenie uloženia pokuty nahrajte. Na horšie časy...

 

MARIÁN GALBAVÝ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Autor článku je advokát. Venuje sa predovšetkým situáciám, ktoré sa vyskytujú v živote bežného človeka - spotrebiteľské právo, rodinné, pracovné, dedičské právo, príprava zmlúv a právnych dokumentov.


Taktiež sa zaoberá trestným právom. Zároveň je správcom konkurznej podstaty a spoločníkom v jednej z najväčších konkurzných spoločností.


Predsedá občianskemu združeniu Bíli Andeli a Asociácii fanúšikov Slovenska. Založil združenie na ochranu spotrebiteľov Helpathand a vykonáva funkciu jeho predsedu.


V združení Futbalové nádeje Miroslava Karhana vykonáva funkciu kontrolóra.


Kontakt: 0949 765 432, marian.galbavy@mgpartners.sk, www.mgpartners.sk

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda
reklama