Trnavské rybníky
reklama

Vlastníctvo nehnuteľností

AKTUALITY - Kurz sebaobrany | 26.12.2010, 00.00, prispievatelia

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti je právo k veci, t.j. nehnuteľnosti oprávnenou osobou (vlastníkom), ktoré vykonáva vlastnou mocou a vo vlastnom záujme. S vlastníctvom však súvisia aj povinnosti, ktoré vlastníkovi hovoria najmä o tom, že má povinnosť zdržať sa konania, ktorým by nad prípustnú mieru obťažoval, alebo ohrozoval iných a tým im bránil vo výkone ich práv.

Spoluvlastnícke právo k nehnuteľnosti je podľa § 136 odst. 1 Občianskeho zákonníka spoluvlastníctvo sa delí na podielové alebo bezpodielové (BSM). Nehnuteľnosť môže byť vo vlastníctve viacerých osôb. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej veci. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov k nehnuteľnosti (BSM) môže vzniknúť len medzi manželmi. To znamená, že nemôže vzniknúť napr. medzi druhom a družkou. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka v BSM môže byť všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva s výnimkou vecí získaných darom alebo dedičstvom. Obidvaja manželia majú k spoločnej veci rovnaké práva a povinnosti.
Viac užitočných informácii získate na 0911458225, alebo na 0800 110 100.
MÁRIO GLOS

reklama

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2023. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda plug in hybrid
reklama
Cisárky Sereď
reklama