Trnavské rybníky
reklama

Gdze neni voda, neni život ani sranda!

BLOG - Dzetko Krúpik | 26.4.2011, 00.00, prispievatelia

Ždycky som mal ráda adrenalínové športy. Hlavne ked jích robil négdo druhý a já som sa na to kukal f televízore. Taký šport je aj rafting. Ništ nového pod slnkom: Rafting robili už naši prapradzedové, akurát že sa to menuvalo ináčej. Zmontuvali na hornákoch dlhé brvniščá a puscili sa na nich dole vodu. Doplávali na dolnáky, drevo vykšeftuvali a vrácili sa naspák do hór. Neskáj místo pltníkóv máme rafteróf. Ale dóležité je že tradícija zostala zachovaná.

K téj tradícije otjakživa patrilo v jarném čase aj symbolické odemykání vody. To je néčo jako slávnostné otvírání dálnice. Ná a čo si nezaslúži aj naša Trnáfka odenknut? Šak pri blišém skúmaní ziscíte, že to, čo v néj teče, je též voda! Preto sa mosí kvituvat, že sa teho chycila aj redakcija našého Trnafského hlasu, choda to nemá f štatúte. Oprobuvali to už vloni a malo to úspech.
Dokonca négdo tvrdzil, že pri tej príležitosci vidzel pod mostom pri Bernolákovéj bráne plávat živú rybu! Ale víte, ludé teho navyprávajú... Tak som si to scel overit v místnéj organizácije rybárskeho zvazu, ale tí ma poslali, abych sa išól vyspat. Alebo to bolo vypchat? Víte, já už dobre neočujem. Tak som to probuval ziscit u našého trnafského vodníka, kerý má na starosci odemykání Trnáfky. Len pokrčil z ramenáma, ale slúbil, že to začne monitoruvat. Tak sa nehajme prekvapit. Dóležitejšé je, že znikla nová tradícija, kerá spolu s trnafským jarmekom bude patrit mezi pamatné kultúrno-spoločenské a športové udalosci a dvihne imídž našého mesta.
Aj skrzeva to som ból velice ráda, že ma redakcija pozvala na toto podujací. Porát som sa cícil jako celebrita. Šak aj pán Mečár si oného času zavolali na otvíraní kúska dálnice tú Šíferovú a herca Gepardiéra...
Póvodne bolo plánuvané, že aj z bapku Blaškovú po odenknucí Trnáfky apsolvujeme prvú plafbu jako zaslúžilí senijóri. Organizátori naščascí od teho upuscili, lebo hladzina vody sa nebezpečne nadvihla o dobrých patnáct centimetróf, to jak z Boleráza vypuscili naše místné cunami. Šak to potom robilo problémy pretekárom na traci, kerí zahajuvali trnafskú vodáckú sezónu. Napríklat reprezentanti meskéj polícije sa aj okúpali g velikéj radosci početného obecenstva. Vytešuvali sa, že to je ponstva za tý pokuty, ket si négdo nekúpí v meste parkuvácí lístek. Šeobecne zaujal výkon predstavitelóf trnafskéj radnice, kerí sa prebojuvali až do finále. Šeci prítomní tag vidzeli, že máme pri vesle dobrého primátora, a nélen ve vode. Ono neskáj správne držat veslo f komunálnej politike je daleko tažšé než ve vlnách Trnáfky. Ale najdóležitejšé je, že šeci, kerí tam boli, sa dobre zabavili a mali na čo kukat. A kerí neboli, móžu banuvat!

reklama

 

Váš dzetko Krúpik

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy
TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda / TANEX Trnava
reklama