Trnavské rybníky
reklama

Jozefovi Adamcovi tlieskala k čestnému občianstvu mesta Trnava zaplnená sála postojačky

AKTUALITY - Trnava | 1.3.2015, 19.02, prispievatelia

Najvyššie ocenenie mesta získal aj prvý primátor po novembri 1989 Imrich Borbély a stomatochirurg Eugen Kurill in memoriam.

Jozefovi Adamcovi tlieskala k čestnému občianstvu mesta Trnava zaplnená sála postojačky

Jozef Adamec si preberá ocenenie z rúk primátora Petra Bročku. 17x foto: Ján Král

Cukrovar Trnava
reklama

 

Čestným občanom mesta Trnava sa v nedeľu stal legendárny slovenský futbalista Jozef Adamec i prvý ponovembrový primátor Imrich Borbély.

 

Ocenenia im na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdal za účasti viacerých poslancov NR SR, kraja a mesta a ďalších hostí primátor Peter Bročka.

 

Čestné ocenenie mesta získal aj vynikajúci stomatochirurg Eugen Kurill in memoriam.

Munipolis
reklama

 

Futbalová legenda venuje podpis do pamätnej knihy mesta.

 

Adamec, ktorý skončil v ankete Futbalista Slovenska 20. storočia na druhom mieste, získal čestné občianstvo za výnimočnú reprezentáciu mesta Trnava nielen v drese Spartaka, ale aj v reprezentačnom.

 

V Trnave pôsobil istý čas aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. V prípade Borbélyho poslanci ocenili jeho prínos pri obnove samosprávy po roku 1989, s jeho menom sú spojené všetky základné právne a organizačné dokumenty mesta z tohto obdobia.

 

Adamec zožal najväčší aplauz spomedzi ocenených, potlesk dlho neustával.

 

Kurill získal čestné občianstvo za vynikajúce výsledky v oblasti stomatochirurgie.

 

Všetci traja ocenení sa zaradili do zoznamu čestných občanov mesta, v ktorom sú napríklad futbalový tréner Anton Malatinský, básnik Viliam Turčány či emeritný arcibiskup Róbert Bezák.

 

Futbalovému kanonierovi tlieskali hostia pri oceňovaní postojačky.

 

Primátor Bročka vo svojom príhovore zdôraznil, že je dôležité nezabúdať na to najdôležitejšie, ľudí, ktorí v Trnave žijú, vytvárajú vzťahy spolupráce, a tak rozvíjajú nielen vonkajšiu atmosféru mesta, ale udržujú i jeho duchovný a myšlienkový potenciál.

 

Trnavskí poslanci ocenili aj ďalšie osobnosti, Cenou mesta Trnava športového funkcionára Mariana Rozložníka a kňaza Alojza Lackoviča.

 

Ocenené osobnosti a primátor Peter Bročka (uprostred) počas slávnostného nástupu.

 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Trnavy udelili Oliverovi Moravčíkovi, funkcionárovi Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.

 

SITA

 

Vizitka ocenených osobností

Jozef Adamec
Narodil sa 26. februára 1942 vo Vrbovom, bol mimoriadne úspešným futbalistom, reprezentantom i trénerom. Svoje skúsenosti odovzdával ďalej, venoval sa mládeži. Zodpovedný prístup k svojmu mestu prejavoval i  ako poslanec mestského zastupiteľstva. Medzi jeho najväčšie úspechy patria Majstrovstvá sveta 1962 v Chile – 2. miesto, MS 1970 v Mexiku, titul majstra ČSSR – 1962, 1963 – Dukla Praha, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973 – Spartak Trnava, semifinalista PEM 1969, víťaz SEP 1967, najlepší strelec ligy – 1967, 1968, 1970, 1971. Sedemkrát bol zaradený medzi desať najlepších futbalistov ČSSR, štyrikrát získal Československý pohár, ocenenia: 1967, 1968, 1970, 1971 – Pohár práce pre najlepšieho strelca ligy. V ankete Futbalista storočia skončil na 2. mieste, v roku 2005 získal Strieborný odznak Slovenského futbalového zväzu. na svojom konte má 383 zápasov v lige, 44 zápasov v reprezentácii, 170 gólov. Ako prvý hráč na svete strelil 23. júna 1968 v Brazílii 3 góly.

 


Ing. Imrich Borbély
Narodil sa 30. augusta 1952. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa stal zakladateľom novovzniknutej samosprávy. Vypracoval organizačnú štruktúru mestského úradu a všetky základné právne a organizačné normy potrebné na fungovanie mestskej samosprávy, Načrtol víziu ďalšieho smerovania mesta a zadal vypracovanie jeho nového územného plánu s dôrazom na zachovanie a obnovu historickej časti mesta. Zaviedol grantový systém na podporu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, založil mestskú políciu a inicioval vytvorenie spoločných hliadok mestskej a štátnej polície. Počas jeho volebného obdobia bolo znovu postavené súsošie Najsvätejšej Trojice a dokončená výstavba dlhodobo rozostavaných objektov – zimného štadióna, Základnej školy V jame, kúpaliska Castiglione.

V oblasti kultúry sa významnou mierou podieľal na obnovení Trnavskej univerzity a na jej zachovaní, na založení hudobného festivalu Dobrofest – Trnava, Trienále plagátu Trnava a stretnutia významných rodákov pod názvom Trnavské dni. V oblasti športu bol zakladateľom memoriálu Milana Hudeca a futbalového turnaja štátnych a mestských polícií O pohár primátora. Obnovil družobné styky s talianskym mestom Casale-Monferrato, maďarským Szombathely a českým mestom Břeclav. Podieľal sa na vzniku medzinárodného projektu pomoci mestu Grenada v Nikarague. Zaslúžil sa o  založenie prvej mestskej záchytnej stanice na Slovensku po zrušení všetkých štátnych záchytných staníc. Dal vysadiť zelený pás za sídliskom Družba. Bol zakladajúcim členom a prvým prezidentom Klubu primátorov Slovenska.

 

 

doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc.

- in memoriam
Narodil sa 6. júla 1927 v Trnave, detstvo prežil na Františkánskej ulici. Po štúdiách pracoval na rôznych oddeleniach nemocnice v Trnave, odkiaľ odišiel kvôli ďalšiemu rozvoju do Bratislavy. Neskôr zastával funkciu prednostu 1. stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na Heydukovej ulici v Bratislave. Bol zakladateľom odboru špeciálna stomatochirurgia, vedúcim predstaviteľom maxilofaciálnych chirurgov pre východnú Európu, autorom mnohých odborných publikácií.

Ocenenie za svojho zosnulého manžela prevzala Magdaléna Kurillová.

 

Podal 12 realizovaných a odmenených zlepšovacích návrhov operačných pomôcok a nástrojov. Zaviedol 6 vlastných operačných a  terapeutických postupov, ktoré sa v medicínskej praxi označujú jeho priezviskom. Docent Kurill bol skvelý odborník, nadšený lekár, bezvýhradne oddaný pomáhať trpiacim pacientom. Zomrel 15. januára 2013 v  Bratislave. Pochovaný je na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej v  Trnave.


 

Mgr. Marian Rozložník
Narodil sa 3. augusta 1954. Ako predseda sídliskovej TJ Elán Trnava usporadúva každoročne turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev za medzinárodnej účasti družstiev Nevijano z Talianska a Trnava pri Zlíne z Českej republiky. Je predsedom organizácie štábu najstaršej trnavskej cyklistickej akcie – nonstop jazdy cykloturistov Trnava – Rysy, ktorá v  roku 2014 oslávila 40. výročie. Podieľal sa na organizácii medzinárodného turnaja dorastencov vo futbale ako tlmočník družstva z  družobného mesta Szombathely. Organizuje stolnotenisové turnaje na sídlisku Linčianska i v rámci celého mesta v školskej telocvični Základnej školy na Limbovej ulici.

 

 

ThDr. Alojz Lackovič, PhD.
Narodil sa 6. júla 1947 v Trakoviciach. Od 1. augusta 2009 spravuje farnosť Modranka. Zveľadil a vykonal úpravy na kostole i kaplnke, zrenovoval veže kostola, zabezpečil opravu havarijného stavu organa. V  Roku viery a sv. Cyrila a Metoda v ich sviatok bolo odhalené a požehnané nové súsošie sv. solúnskych bratov. Začal novú tradíciu pútí v  Modranke. Spolupracuje so súbormi pôsobiacimi v tejto mestskej časti a  vytvára im podmienky na činnosť, venuje sa pastoračnej starostlivosti o  futbalový oddiel Spartak Trnava.

 


Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Narodil sa 15. novembra 1952 v Malých Levároch. Je medzinárodne uznávanou autoritou v aplikovanej informatike a automatizácii v  priemysle, tri zahraničné technické univerzity mu udelili titul Dr. h. c. Ako špičkový, svetovo uznávaný odborník vedie odborné sekcie na vedeckých svetových kongresoch. V rokoch 1992 – 1999 pôsobil ako vedúci katedry MTF STU so sídlom v Trnave, v rokoch 1993 – 1998 bol predsedom Akademického senátu Materiálovo-technologickej fakulty, v rokoch 1999 – 2006 bol prodekanom, od 2006 do roku 2014 dekanom. Významne prispel k  budovaniu a rozvoju fakulty, počas jeho pôsobenia sa začal budovať Univerzitný vedecký park Campus MTF STU v Trnave na Bottovej ulici, ktorý dostane

Trnavu na mapu svetových pracovísk. Fakultná výskumná a  vývojová základňa sa vďaka tomu stáva jednou z najzaujímavejších a  najmodernejších v stredoeurópskom regióne.

 

(vizitky osobností sú prevzaté z trnava.sk)

 

Jozef Adamec
Narodil sa 26. februára 1942 vo Vrbovom, bol mimoriadne úspešným futbalistom, reprezentantom i trénerom. Svoje skúsenosti odovzdával ďalej, venoval sa mládeži. Zodpovedný prístup k svojmu mestu prejavoval i  ako poslanec mestského zastupiteľstva. Medzi jeho najväčšie úspechy patria Majstrovstvá sveta 1962 v Chile – 2. miesto, MS 1970 v Mexiku, titul majstra ČSSR – 1962, 1963 – Dukla Praha, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973 – Spartak Trnava, semifinalista PEM 1969, víťaz SEP 1967, najlepší strelec ligy – 1967, 1968, 1970, 1971. Sedemkrát bol zaradený medzi desať najlepších futbalistov ČSSR, štyrikrát získal Československý pohár, ocenenia: 1967, 1968, 1970, 1971 – Pohár práce pre najlepšieho strelca ligy. V ankete Futbalista storočia skončil na 2. mieste, v roku 2005 získal Strieborný odznak Slovenského futbalového zväzu. na svojom konte má 383 zápasov v lige, 44 zápasov v reprezentácii, 170 gólov. Ako prvý hráč na svete strelil 23. júna 1968 v Brazílii 3 góly.

Ing. Imrich Borbély
Narodil sa 30. augusta 1952. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa stal zakladateľom novovzniknutej samosprávy. Vypracoval organizačnú štruktúru mestského úradu a všetky základné právne a organizačné normy potrebné na fungovanie mestskej samosprávy, Načrtol víziu ďalšieho smerovania mesta a zadal vypracovanie jeho nového územného plánu s dôrazom na zachovanie a obnovu historickej časti mesta. Zaviedol grantový systém na podporu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, založil mestskú políciu a inicioval vytvorenie spoločných hliadok mestskej a štátnej polície. Počas jeho volebného obdobia bolo znovu postavené súsošie Najsvätejšej Trojice a dokončená výstavba dlhodobo rozostavaných objektov – zimného štadióna, Základnej školy V jame, kúpaliska Castiglione.
V oblasti kultúry sa významnou mierou podieľal na obnovení Trnavskej univerzity a na jej zachovaní, na založení hudobného festivalu Dobrofest – Trnava, Trienále plagátu Trnava a stretnutia významných rodákov pod názvom Trnavské dni. V oblasti športu bol zakladateľom memoriálu Milana Hudeca a futbalového turnaja štátnych a mestských polícií O pohár primátora. Obnovil družobné styky s talianskym mestom Casale-Monferrato, maďarským Szombathely a českým mestom Břeclav. Podieľal sa na vzniku medzinárodného projektu pomoci mestu Grenada v Nikarague. Zaslúžil sa o  založenie prvej mestskej záchytnej stanice na Slovensku po zrušení všetkých štátnych záchytných staníc. Dal vysadiť zelený pás za sídliskom Družba. Bol zakladajúcim členom a prvým prezidentom Klubu primátorov Slovenska.

doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc.
Narodil sa 6. júla 1927 v Trnave, detstvo prežil na Františkánskej ulici. Po štúdiách pracoval na rôznych oddeleniach nemocnice v Trnave, odkiaľ odišiel kvôli ďalšiemu rozvoju do Bratislavy. Neskôr zastával funkciu prednostu 1. stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na Heydukovej ulici v Bratislave. Bol zakladateľom odboru špeciálna stomatochirurgia, vedúcim predstaviteľom maxilofaciálnych chirurgov pre východnú Európu, autorom mnohých odborných publikácií. Podal 12 realizovaných a odmenených zlepšovacích návrhov operačných pomôcok a nástrojov. Zaviedol 6 vlastných operačných a  terapeutických postupov, ktoré sa v medicínskej praxi označujú jeho priezviskom. Docent Kurill bol skvelý odborník, nadšený lekár, bezvýhradne oddaný pomáhať trpiacim pacientom. Zomrel 15. januára 2013 v  Bratislave. Pochovaný je na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej v  Trnave. 

Mgr. Marian Rozložník
Narodil sa 3. augusta 1954. Ako predseda sídliskovej TJ Elán Trnava usporadúva každoročne turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev za medzinárodnej účasti družstiev Nevijano z Talianska a Trnava pri Zlíne z  Českej republiky. Je predsedom organizácie štábu najstaršej trnavskej cyklistickej akcie – nonstop jazdy cykloturistov Trnava – Rysy, ktorá v  roku 2014 oslávila 40. výročie. Podieľal sa na organizácii medzinárodného turnaja dorastencov vo futbale ako tlmočník družstva z  družobného mesta Szombathely. Organizuje stolnotenisové turnaje na sídlisku Linčianska i v rámci celého mesta v školskej telocvični Základnej školy na Limbovej ulici.

ThDr. Alojz Lackovič, PhD.
Narodil sa 6. júla 1947 v Trakoviciach. Od 1. augusta 2009 spravuje farnosť Modranka. Zveľadil a vykonal úpravy na kostole i kaplnke, zrenovoval veže kostola, zabezpečil opravu havarijného stavu organa. V  Roku viery a sv. Cyrila a Metoda v ich sviatok bolo odhalené a požehnané nové súsošie sv. solúnskych bratov. Začal novú tradíciu pútí v  Modranke. Spolupracuje so súbormi pôsobiacimi v tejto mestskej časti a  vytvára im podmienky na činnosť, venuje sa pastoračnej starostlivosti o  futbalový oddiel Spartak Trnava.

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Narodil sa 15. novembra 1952 v Malých Levároch. Je medzinárodne uznávanou autoritou v aplikovanej informatike a automatizácii v  priemysle, tri zahraničné technické univerzity mu udelili titul Dr. h. c. Ako špičkový, svetovo uznávaný odborník vedie odborné sekcie na vedeckých svetových kongresoch. V rokoch 1992 – 1999 pôsobil ako vedúci katedry MTF STU so sídlom v Trnave, v rokoch 1993 – 1998 bol predsedom Akademického senátu Materiálovo-technologickej fakulty, v rokoch 1999 – 2006 bol prodekanom, od 2006 do roku 2014 dekanom. Významne prispel k  budovaniu a rozvoju fakulty, počas jeho pôsobenia sa začal budovať Univerzitný vedecký park Campus MTF STU v Trnave na Bottovej ulici, ktorý dostane Trnavu na mapu svetových pracovísk. Fakultná výskumná a  vývojová základňa sa vďaka tomu stáva jednou z najzaujímavejších a  najmodernejších v stredoeurópskom regióne.

- See more at: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/siestim-osobnostiam-budu-udelene-ocenenia-mesta-trnavy#sthash.UNZvKcYZ.dpuf

 

reklama

Podeľte sa s nami o váš názor!

Aktuálne správy

reklama

TRNAVSKÝ HLAS je registrovaná ochranná známka Právne informácie | Ochrana osobných údajov | Etický kódex | Reklama | RSS | Kontakty | Nastavenie cookies | Cookies politika
Copyright © 2010-2024. Všetky práva vyhradené
Tento web beží na serveroch webhouse.sk
Mazda na splátky
reklama